Վերապատրաստման նյութեր

Վերապատրաստման նյութեր

               Գնահատում 
             2-րդ  դասարան
                Գնահատում 
              5-րդ  դասարան
              Գնահատում 
            7-րդ  դասարան
               Գնահատում 
            10-րդ  դասարան
Ամփոփ գնահատում-2-րդ դասարանԱմփոփ գնահատում-5-րդ դասարան Ամփոփ գնահատում-7-րդ դասարանԱմփոփ գնահատում-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Առարկայի մասնագետ-2-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Առարկայի մասնագետ-5-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Առարկայի մասնագետ-7-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Առարկայի մասնագետ-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Բժիշկ-հիգիենիստ-2-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Բժիշկ-հիգիենիստ- 5-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Բժիշկ-հիգիենիստ-7-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Բժիշկ-հիգիենիստ-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Հայոց լեզվի մասնագետ-2-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Հայոց լեզվի մասնագետ-5-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Հայոց լեզվի մասնագետ-7-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Հայոց լեզվի մասնագետ-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-հոգեբան-2-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-հոգեբան-5-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-հոգեբան-7-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-հոգեբան-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-մեթոդիստ-2-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-մեթոդիստ-5-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-մեթոդիստ-7-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Մանկավարժ-մեթոդիստ-10-րդ դասարան
Գնահատման սանդղակ-Նկարիչ-ձևավորող-2-րդ դասարան Գնահատման սանդղակ-Նկարիչ-ձևավորող-5-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Նկարիչ-ձևավորող-7-րդ դասարանԳնահատման սանդղակ-Նկարիչ-ձևավորող-10-րդ դասարան