pordz

Slide 2
Խորհրդաժողով
Դասագրքաստեղծման ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և հրատարակիչների մասնակցությամբ
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը, «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, 2022 թվականի հունիսի 6-ին և 7-ին կազմակերպեց խորհրդաժողով և հեռավար հանդիպում՝ Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և «Զանգակ», «Տիգրան Մեծ», «Մանմար», «Անտարես», «Աստղիկ գրատուն», «Արևիկ», «Էդիթ Պրինտ», «Սիստեմ» և «Մարի» հրատարակչությունների մասնակցությամբ:

Slide 2
Սեմինարներ
նվիրված Դասագրքերի որակական բնութագրիչներին և չափանիշներին
Image is not available

«Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների համակազմերից ձևավորված խմբերի հետ, 2022 թվականի ապրիլի 26-ից մայիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացվեցին հեռավար 7 սեմինար-պարապմունքներ՝ դասագրքերի որակական բնութագրիչների և չափանիշների վերաբերյալ:

Slide 2
Սեմինար
նվիրված «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ
կենսագործունեություն» ուսումնական բնագավառի առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին
Image is not available

«Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թվականի մայիսի 5-ին անցկացվել է «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» ուսումնական բնագավառի առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար: Սեմինարին մասնակցել են Ծրագրում ընդգրկված, ինչպես նաև դասագրքերի ստեղծման գործընթացներով հետաքրքրված` Երևանի և ՀՀ մարզերի մի շարք դպրոցների ՆԶՊ և ֆիզիկական կուլտուրա առարկաների ուսուցիչները:

Slide 2
Առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինարներ (շարունակություն)
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության ծրագրի» (Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թվականի ապրիլի 2-12-ն իրականացրել է «Հայրենագիտություն», «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» և «Օտար լեզուներ» բնագավառների առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար-պարապմունքներ՝ Ծրագրում ընդգրկված պատմության, հասարակագիտության և օտար լեզուների ուսուցիչների համակազմերի հետ:

Slide 2
Առարկայական չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված
սեմինարներ
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքաստեղծման
աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության ծրագրի» (Ծրագիր)
շրջանակներում 2022 թվականի մարտի 3-ից մեկնարկել է առարկայական նոր
չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար-պարապմունքները՝ Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների համակազմերի հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն
«Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման, հրատարակման և Հանրակրթության պետական չափորոշչին դասագրքերի համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման» կարգի նախագծի վերաբերյալ
Image is not available

2022 թվականի փետրվարի 17-18-ին Ծաղկաձորում անցկացվեց Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի արտագնա խորհրդակցական նիստ՝ հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման և հրատարակման հիմնահարցերի վերաբերյալ:

Slide 2
Ֆիզիկայի և կենսաբանության դպրոցական մինի լաբորատորիաների տրամադրում
Image is not available

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հանրապետության մի շարք մարզերի դպրոցներին տրամադրել է «Ֆիզիկա» և «Կենսաբանություն» առարկաների ուսուցմանն օժանդակող լաբորատոր սարքավորումների, նյութերի և պարագաների հավաքածուներ (դպրոցական մինի լաբորատորիաներ):

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

«Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2021 թ. նոյեմբերի 3-ին Եղեգնաձորի թիվ 2 հիմնական դպրոցում անցկացվեց հերթական խորհրդատվական հանդիպումը ՀՀ Վայոց ձորի մարզի մի շարք դպրոցների՝ ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուսուցիչների հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2021 թ. հոկտեմբերի 29-ին Գավառի թ. 2 միջնակարգ դպրոցում անցկացրեց խորհրդատվական հանդիպում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի մի շարք դպրոցների՝ ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուսուցիչների հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2021 թ. հոկտեմբերի 29-ին Հրազդանի թ. 8 դպրոցում անցկացրեց խորհրդատվական հանդիպում Հրազդան քաղաքի և հարակից մի քանի համայնքների՝ ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուսուցիչների հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2021 թ. հոկտեմբերի 27-ին Վանաձորի թ. 20 հիմնական դպրոցում անցկացրեց հերթական խորհրդատվական հանդիպումը Լոռու մարզի` ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուսուցիչների հետ
Հանդիպման նպատակն է ուսուցիչներին ներկայացնել Դասագրքաստեղծման ծրագիրը և ստեղծել մոտիվացիաներ՝ ծրագրում ուսուցիչների արդյունավետ ներգրավման համար:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

«Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի շրջանակներում 2021 թ. հոկտեմբերի 25-ին Արթիկի թ. 5 դպրոցում և Գյումրիի Ֆոտոն վարժարանում անցկացվեցին խորհրդատվական հանդիպումներ Շիրակի մարզի` ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած ուսուցիչների հետ:
Հանդիպման նպատակն է ուսուցիչներին ներկայացնել Դասագրքաստեղծման ծրագիրը և ստեղծել մոտիվացիաներ՝ ծրագրում ուսուցիչների արդյունավետ ներգրավման համար:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

2021 թ. հոկտեմբերի 22-ին ԴՏՀՏՇՀ-ում անցկացվեց հերթական աշխատանքային հանդիպում-քննարկումը «Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագրի մասնակցության հայտ ներկայացրած՝ Երևան քաղաքի և ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի և Գեղարքունիքի մարզերի մի շարք հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

«Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» (այսուհետ՝ Դասագրքաստեղծման) ծրագրի շրջանակներում Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման շրջանառու հիմնադրամում (ԴՏՀՏՇՀ) 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ին անցկացվեց երկրորդ աշխատանքային հանդիպում-քննարկումը ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած՝ Երևան քաղաքի մի շարք հանրակրթական դպրոցների հայոց լեզվի, օտար լեզուների և պատմության ուսուցիչների հետ:

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ
Image is not available

Հարգելի ուսուցիչ,
ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Գրականություն 7» («Զանգակ» հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։
Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Գրականություն 7» («Զանգակ» հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր մեր պաշտոնական կայքին և ֆեյսբուքյան էջին։

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

«Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» (այսուհետ՝ Դասագրքաստեղծման) ծրագրի շրջանակներում Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման շրջանառու հիմնադրամում (ԴՏՀՏՇՀ) 2021 թվականի հոկտեմբերի 8-ին անցկացվեց երկրորդ աշխատանքային հանդիպում-քննարկումը ծրագրին մասնակցելու հայտ ներկայացրած՝ Երևան քաղաքի մի շարք հանրակրթական դպրոցների հայոց լեզվի, օտար լեզուների և պատմության ուսուցիչների հետ:

Slide 2
Խորհրդակցություն դասագրքաստեղծման ծրագրի շրջանակներում
Image is not available

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման շրջանառու հիմնադրամը (ԴՏՀՏՇՀ), կարևորելով դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և այդ գործընթացի տարբեր փուլերում ուսուցիչների ներգրավվածության ընդլայնման խնդիրները, մշակել և մեկնարկել է «Դասագրքերի ստեղծման, գնահատման և փորձարկման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության և անհրաժեշտ հմտությունների զարգացման» ծրագիրը:
Ծրագրի հիմնական նպատակ է ձևավորել և ներդնել դասագրքաստեղծման գործընթացում ուսուցիչների արդյունավետ և գործուն մասնակցությունն ապահովող նոր համակարգ:

Slide 2
Դասագրքեր ուսուցիչներին
Image is not available

Սիրելի ուսուցիչներ,
Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը ձեզ է տրամադրում փորձնական կարգով ստեղծված «Գրականություն 7» («Զանգակ» հրտ.), «Գրականություն 7» («Անտարես» հրտ.), «Ինֆորմատիկա 7» (Սիսթեմ» հրտ.), «Կենսաբանություն 7» («Աստղիկ Գրատուն» հրտ.), «Հայոց պատմություն 7» («Անտարես» հրտ.), «Հասարակագիտություն 8» («Տիգրան Մեծ» հրտ.), «Քիմիա 7» («Արևիկ» հրտ.), «Ֆիզիկա 7» («Անտարես» հրտ.) դասագրքերի և

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Հարգելի ուսուցիչ,
📕📘📙 ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Կենսաբանություն 7» փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։
Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։ Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Կենսաբանություն 7» («Աստղիկ գրատուն» հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր պաշտոնական և ֆեյսբուքյան էջերին։

Image is not available
Slide 2
Հաստատվել են 2021-2022 ուսումնական տարում օգտագործվող դասագրքերի ցանկը և դասագրքերի օգտագործման դիմաց ներդրումային գումարների տարեկան չափը:
Image is not available

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարար Վահրամ Դումանյանի 01.09.2021 թ. N 1440-Ա/2 հրամանով հաստատվել են հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում 2021-2022 ուսումնական տարում օգտագործվող դասագրքերի ցանկը և դասագրքերի օգտագործման դիմաց սովորողի ծնողի (օրինական ներկայացուցչի) կողմից ներդրումային գումարների տարեկան չափերը:
Համաձայն հրամանի` I-IV դասարանների աշակերտներին դասագրքերը կտրվեն անվճար, իսկ V-XII դասարանների աշակերտներին՝ տարեկան ներդրումային գումարով:

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Հարգելի ուսուցիչ,

📕📘📙ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Գրականություն 7» (Անտարես հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի Անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։

Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։

Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։

Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։

Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Գրականություն 7» (Անտարես հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր մեր պաշտոնական կայքին և ֆեյսբուքյան էջին։

Image is not available
Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ
Image is not available

Հարգելի ուսուցիչ,
📕📘📙ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Ֆիզիկա 7» փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։
Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։
Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Ֆիզիկա 7» (Անտարես հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր մեր պաշտոնական կայքին և ֆեյսբուքյան էջին։

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ
Image is not available

Հարգելի ուսուցիչ,
📕📘📙ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Հասարակագիտություն 8» փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։
Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։
Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Հասարակագիտություն 8» փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր էջին։

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Հարգելի ուսուցիչ,
📕📘📙ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Համակարգչային մտածելակերպ 7» («Ինֆորմատիկա 7») փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։
Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։
Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Համակարգչային մտածելակերպ 7» (Ինֆորմատիկա 7) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար («Սիսթեմ» հրատարակչություն)
Շարունակեք հետևել մեր մեր պաշտոնական կայքին և ֆեյսբուքյան էջին։

Image is not available
Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ
Image is not available

Հարգելի ուսուցիչ,
ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Հայոց պատմություն 7» փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։ Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։
Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։
Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։
Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝
Գրանցում «Հայոց պատմություն 7» փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր պաշտոնական և ֆեյսբուքյան էջերին

Slide 2
ԱՆՎՃԱՐ ԴԱՍԱԳԻՐՔ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻՆ

Հարգելի ուսուցիչ,

📕📘📙ԴՏՀՏՇՀ–ն սկսում է «Քիմիա 7» փորձնական դասագրքի անվճար տրամադրումը ուսուցիչներին։ Փորձնական դասագիրքը ստեղծվել է ԴՏՀՏՇՀ–ի կողմից՝ դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների բարելավման նպատակով։

Դասագրքերը կտրամադրվեն այն ուսուցիչներին, ովքեր կցանկանան այդ ուղղությամբ համագործակցել ԴՏՀՏՇՀ–ի հետ։

Դասագրքերը կտրամադրվեն շահագրգիռ ուսուցիչների հետ նախատեսվող հանդիպումների ժամանակ, իսկ դրա անհնարինության դեպքում՝ կուղարկվեն փոստով։
Քանի որ դասագրքերը տպագրվել են սահմանափակ քանակությամբ` 700 օրինակ, ուստի դրանք կտրամադրվեն առաջին 700 հայտագրված ուսուցիչներին։

Հայտագրվելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ձևաթուղթը՝ անցնելով հետևյալ հղումով՝ Գրանցում «Քիմիա 7» («Արևիկ» հրատարակչություն) փորձնական դասագրքի տրամադրման համար
Շարունակեք հետևել մեր պաշտոնական կայքին և ֆեյսբուքյան էջին։

Image is not available
Slide 2
Դասագրքի, Ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների ժողովածու
Image is not available

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը (ԴՏՀՏՇՀ) նախաձեռնել է նոր սերնդի դասագրքի, ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների մշակման և դրանք ուսումնական հաստատություններին ներկայացնելու աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքների արդյունքում կազմվել է «Դասագրքի, ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների …

Slide 2
2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 5-ՐԴ, 6-ՐԴ, 7-ՐԴ, 8-ՐԴ ԵՎ 10–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 02.07.2024 թվականի N 1195-Ա/2 և N 1196-Ա/2 հրամաններով հաստատվել են 2024-2025 ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատությունների 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ և 10-րդ դասարանների գործածության երաշխավորված դասագրքերի ցանկերը:

Վերոնշյալ դասարանների երաշխավորված մի քանի անուն նոր դասագրքերին ծանոթանալու և համապատասխան հայտերը ձևավորելու նպատակով՝ խնդրում ենք անցնել սույն հղումով բացվող էջ, որտեղ տեղադրված են նոր դասագրքերը և դրանց օգտագործման մեթոդական ուղեցույցները։

Slide 2
Դասագրքերի և Տեղեկատվական Հաղորդակցման Տեխնոլոգիաների Շրջանառու Հիմնադրամ
Image is not available
Slide 2
ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՅԻՆ
ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կողմից մշակվել է «Հանրակրթության չափորոշչային ընդհանրական հասկացությունների տեղեկագիրքը», որում ընդգրկված են հանրակրթության բովանդակությունն արտացոլող ավելի քան 330 հասկացություններ, որոնք ունեն ճանաչողական համընդհանուր նշանակություն և կիրառության լայն դաշտ:
Տեղեկագրքում ընդգրկված հասկացությունները վերցված են հանրակրթության պետական նոր չափորոշչից և առարկայական չափորոշիչներից, և դրանց բացատրության նպատակն է նպաստել չափորոշչում ներկայացված կարողունակությունների ու վերջնարդյունքների ձևակերպումներում գործածված այդ տերմինների և այլ բառակապակցությունների իմաստների ընկալմանն ու պարզաբանմանը:
Տեղեկագիրքը նախատեսված է ուսուցիչների, կրթական ծրագրեր, դասագրքեր, ձեռնարկներ, ուսումնական նյութեր մշակողների և կրթության բովանդակությամբ հետաքրքրվողների համար:

Image is not available
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slide 1

ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ
5-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Մեր գործունեության ընթացքում թվայնացվել են 5-12-րդ դասարանների դասագրքերը։ Նշված ցանկի դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել Թվայնացված դասագրքեր բաժնում:

Slide 2

ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ
2022-2023

Մեր կայքում կարող եք գտնել ՀՀ տարածքում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի ցանկն ըստ դասարանների, հեղինակների հրատարակչության և լույս տեսնելու թվականի: 5-12-րդ դասարանների նշված ցանկի դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել Թվայնացված դասագրքեր բաժնում:

Slide 3

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐ
1-12-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Դասագրքերի վերահրատարակման գործընթացի անընդհատության ապահովման նպատակով սահմանված ներդրումային գումարների չափի մասին կարող եք տեղեկանալ այս հղումով: 5-12-րդ դասարանների նշված ցանկի դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել Թվայնացված դասագրքեր բաժնում:

previous arrow
next arrow