Գլխավոր

Հարգելի բարեկամ,
«Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը» ողջունում է Ձեզ իր կայքում:

Կայքը հնարավորություն է տալիս այցելուներին տեղեկատվություն ստանալ ՀՀ ուսումնական հաստատություններում օգտագործվող դասագրքերի, դրանց օգտագործման կարգի, Հիմնադրամի կողմից իրականացվող ծրագրերի և հանրակրթության ոլորտի նորությունների մասին:

Ցանկանում ենք մեր երախտագիտությունը հայտնել կայքի այցելուներին: Ձեր առաջարկությունները և հարցադրումները կօգնեն մեզ` Հիմնադրամի գործունեությունը բարելավելու գործում:

Արդյունավետ համագործակցության ակնկալիքով` Դասագրքերի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամ: