Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների շտեմարան

Էլեկտրոնային կթրական ռեսուրսների շտեմարան

Էլեկտրոնային կրթակաան ռեսուրսների հղումներ
1-ին դասարան (Մայրենի) (21)1-ին դասարան(ես և շրջակա աշխարհը) (1)1-ին դասարան(երաժշտություն) (2)1-ին դասարան(մաթեմ) (37)2-րդ դասարան (Ես և շրջակա աշխարհը) (21)2-րդ դասարան(Մայրենի) (36)2-րդ դասարան(մաթեմ) (46)3-րդ դասարան (Ես և շրջակա աշխարհը) (11)3-րդ դասարան(մաթեմ) (8)3-րդ դասարան(մայրենի) (43)4-րդ դասարան(Ես և շրջակա աշխարհը) (15)4-րդ դասարան(մաթեմ) (2)4-րդ դասարան(մայրենի) (8)4-րդ դսաարան (երաժշտություն) (2)5-րդ դասարան(Ազգային երգ ու պար) (1)5-րդ դասարան(երաժշտություն) (1)5-րդ դասարան(մայրենի) (5)6-րդ դասարան (մայրենի) (3)7-րդ դասարան(Հայ գրականություն) (1)7-րդ դասարան(Հայեց լեզու) (2)7-րդ դասարան(Քիմիա) (1)8-րդ դասարան (բնագիտություն) (1)9-րդ դասարան(Հայաստանի աշխարհագրություն) (1)10-րդ դասարան( Հայոց լեզու) (3)10-րդ դասարան (հայ գրականություն) (3)11-րդ դասարան( Հայ գրականություն) (4)Ագարակաձորի միջնակարգ դպրոց (14)Ազգային երգ ու պար (1)Աղավնաձորի միջնակարգ դպրոց (24)Այբուբեն (1)Աշխեն Սարգսյան (95)Առանց տեսակի (23)Առարկա (3)Առողջություն և անվտանգ կենսագործունեություն (4)Առողջություն և անվտանգ կենսագործունեություն (5)Արգենուհի Համբարձումյան (10)Արինի միջնակարգ դպրոց (8)Արմինե Սարգսյան (7)Արտավանի միջնակարգ դպրոց (10)Բազմապատկման աղյուսակ (19)Բանահյուսության նմուշներ (1)Բառ (2)Բառ (6)Բառ, բառերի տեսակները, կազմությունը (20)Բառ, բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստներ (5)Բառ, կազմությունը, բառիմաստ (4)Բառային աշխատանք (1)Բաց դաս (1)Բնագիտություն (1)Բնությունը և մարդը (2)Բնությունն իմ շուրջ (19)Գաղափար գոյականի, բայի, ածականի, թվականի մասին (1)Գաղափար գոյականի, բայի, ածականի մասին (18)Գեղարվեստական ստեղծագործություններ (1)Գործողություններ 10-ի սահմանում (16)Գործողություններ 20-ի սահմանում (10)Գործողություններ 1000-ի սահմանում (19)Գործողություններ բազմանիշ թվերի հետ (2)Գործողություններ բազմանիշ թվերի հետ (5)Գրականագիտական գիտելիքներ (1)Գրիգոր Զոհրապ (1)Դերենիկ Դեմիրճյան (1)Դպրոցներ (0)Եղեգնաձորի համար 1 դպրոց (95)Եղեգնաձորի համար 2 դպրոց (28)Եղիշե Չարենց (1)Ես և իմ ընտանիքը (1)Ես և շրջակա աշխարհը (48)Երաժշտատեսական գիտելիքներ (3)Երաժշտություն (5)Երկրաչափական մարմիններ և պատկերներ (3)Զառիթափի միջնակարգ դպրոց (6)Ժողովրդական մանրապատում ստեղծագործություններ (5)Ինչպես եմ կազմակերպում իմ կյանքը (1)Լուսինե Գևորգյան (8)Խնդիրներ (2)Կարինե Ղամբարյան (17)Կարինե Սարգսյան (5)ՀՀ Վայոց Ձորի մարզ (1)Հայաստանի աշխարհագրություն (1)Հայ գրականություն (8)Հայ նշանավոր գրողներ (1)Հայոց Լեզու (5)Հայոց Լեզու (1)Հայտարարություններ (2)Հայտարարություններ (1)Հերհերի միջնակարգ դպրոց (17)Հերմինե Շահգալդյան (8)Հնչյուն, ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ (1)Ձևաբանություն (1)Ճանապարհորդություններ և աշխարհագրական հայտնագործություններ (2)Մաթեմատիկա (81)Մալիշկայի համար1 դպրոց (44)Մայրենի (111)Մարիամ Հակոբյան (23)Մարիամ Հակոբյան (6)Մարինե Խաչատրյան (10)Մարմիններ, նյութեր, մասնիկներ (3)Մարտիրոսի միջնակարգ դպրոց (10)Մեծություններ չափման միավորներ (4)Մետաղներ և ոչ մետաղներ (1)Մերի Հովհաննիսյան (2)Մեր հայրենիքը (8)Մեր հայրենիքը (1)Միանիշ և երկնիշ թվեր (1)Մտքի մարզանք (14)Նախադասություն (2)Նախադասություն (5)Նախադասություն, կառուցվածքը, տեսակները (8)Նախադասություն, տեսակներն ըստ կառուցվածքի (1)Նորություններ (3)Նորություններ (2)Շուշան Սարգսյան (6)Պատմություն (4)Ռուզաննա Ասլանյան (9)Ռուզաննա Բաբայան (4)Սայաթ Նովա (1)Սարավանի հիմնական դպրոց (23)Սեդա Մելքոնյան (32)Սիրան Սարգսյան (12)Սուսաննա Գրիգորյան (15)Վանկ, տողադարձ (8)Վերապատրաստումներ (1)Տառ (2)Տարվա եղանակներ (4)Տեսողություն (1)Տեսքտ, տեքստի կառուցվածքը (1)Տեքստ (1)Տեքստ, հիմնական միտք, հերոսներ (3)Տեքստ, տեքստի կառուցվածքը (1)Քաղաք և գյուղ (1)Քիմիա (1)Օվսաննա Մանասերյան (10)բայ (1)լեզվական գիտելիքներ (7)լեզվական կատեգորիաներ (1)կրկնություն (5)մտքի մարզանք (1)վիպերգեր և առասպելներ (1)տեքստի կառուցվածք (1)