Խորհրդաժողով Դասագրքաստեղծման ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և հրատարակիչների մասնակցությամբ

Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

 Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը, «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, 2022 թվականի հունիսի 6-ին և 7-ին կազմակերպեց խորհրդաժողով և հեռավար հանդիպում՝  Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և «Զանգակ», «Տիգրան Մեծ», «Մանմար», «Անտարես», «Աստղիկ գրատուն», «Արևիկ», «Էդիթ Պրինտ», «Սիստեմ» և «Մարի» հրատարակչությունների մասնակցությամբ:

Հանդիպումները կազմակերպվել են Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչներին հրատարակիչների և հրատարակչական գործի հետ ծանոթացնելու նպատակով՝ նրանց հետ հետագա համագործակցության հիմքեր ձևավորելու ակնկալիքով:

Հունիսի 6-ի առկա հանդիպումն անցկացվեց «Կոնգրես» հյուրանոցում, որին մասնակցեցին շուրջ 100 ուսուցիչ և 9 հրատարակչությունների 20 ներկայացուցիչ:   Առկա հանդիպմանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցած ուսուցիչների համար՝ ԴՏՀՏՇՀ-ն հունիսի 7-ին նույն խորհրդակցությունն անցկացրեց հեռավար՝ Զում հարթակում, որին մասնակցեցին շուրջ 80 ուսուցիչ: 

ԴՏՀՏՇՀ տնօրեն Գոռ Գասպարյանը և Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը մասնակիցներին ներկայացրեցին Ծրագրի նպատակները, ընթացքն ու ակնկալիքները:  Դասագրքերի ստեղծման գրահրատարակչական և տպագրման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին խոսեց «Զանգակ» հրատարակչության տնօրեն Սոկրատ Մկրտչյանը: Այնուհետև բոլոր հրատարակչությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին իրենց փորձը դասագրքաստեղծման ոլորտում, գործընթացի հեռանկարները և այդ գործում ուսուցիչների ընդգրկվածության հնարավորություններն ու ձևերը:

Հրատարակիչների ելույթներից հետո ծավալվեցին բովանդակալից քննարկումներ, հարց ու պատասխան ուսուցիչների և հրատարակիչների միջև, ձևավորվեցին հետագա համագործակցության հիմքեր:

Սեմինարներ նվիրված Դասագրքերի որակական բնութագրիչներին և չափանիշներին

Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

  «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների համակազմերից ձևավորված խմբերի հետ, 2022 թվականի ապրիլի 26-ից մայիսի 10-ն ընկած ժամանակահատվածում անցկացվեցին հեռավար 7 սեմինար-պարապմունքներ՝ դասագրքերի որակական բնութագրիչների և չափանիշների վերաբերյալ:  

  Սեմինարները վարել է Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը:

  Սեմինարների նպատակն էր ուսուցիչներին ծանոթացնել հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում գործածության ենթակա դասագրք(եր)ին ներկայացվող որակական այն պահանջներին, որոնք հատկանշական են ուսումնական բոլոր առարկաների դասագրքերի համար, այդ պահանջներին համապատասխան մշակված չափանիշների և որակական բնութագրիչների ընդհանրական ցանկին, ինչպես նաև ուսուցիչների մոտ զարգացնել հմտություններ ու կարողություններ՝ առարկաների և կրթական աստիճանների առանձնահատկություններից ելնելով դասագրք(եր)ի համար ընտրել, լրամշակել կամ ձևավորել նոր չափանիշներ և բնութագրիչներ:

  Սեմինարների ընթացքում մանրամասն ներկայացվել և քննարկվել են դասագրքերի բովանդակությանը և բովանդակության արտահայտման եղանակին ու ձևին՝ դասագրքի մեթոդական ապարատին, շարադրման լեզվին ու ձևավորմանը վերաբերող չափանիշներն ու դրանցից յուրաքանչյուրին համապատասխանող բնութագրիչները, տրվել են դրանց պարզաբանումներն ու մեկնաբանումները:

  Ուսուցիչների համար պարզաբանվել է, որ այդ չափանիշներն ու բնութագրիչները ուղղորդող և կողնորոշող դեր ունեն դասագիրք ստեղծող հեղինակների ու հրատարակիչների, ինչպես նաև դրանց որակը գնահատող փորձագետների համար:   Ներկայացվել են նաև մրցույթում ներկայացված դասագրքերի գնահատման սկզբունքներն ու մեթոդաբանությունը, գնահատման ընթացքում հաշվի առնվող գործոնները, ինչպես նաև՝ դասագրք(եր)ում նշված բնութագրիչների առկայության չափին համապատասխան տրվող միավորները:

  Տեսական նյութերի ներկայացմանը զուգահեռ ծավալվել են շահագրգիռ բովանդակային քննարկումներ, մտքերի փոխանակում, հարցուպատասխան ներկայացվող նյութի և ուսուցիչներին հետաքրքրով հարակից թեմաների, հարցերի շուրջ:

  Ծրագրի իրականացման ընթացիկ աշխատանքների և շարունակության վերաբերյալ դիտարկումներ և պարզաբանումներ է ներկայացրել Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի տնօրեն Գոռ Գասպարյանը:

Սեմինար

 Սեմինար նվիրված «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ 

կենսագործունեություն» ուսումնական բնագավառի առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Խորհրդաժողով Դասագրքաստեղծման ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և հրատարակիչների մասնակցությամբ
Խորհրդաժողով Դասագրքաստեղծման ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և հրատարակիչների մասնակցությամբ

 Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը, «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, 2022 թվականի հունիսի 6-ին և 7-ին կազմակերպեց խորհրդաժողով և հեռավար հանդիպում՝  Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և «Զանգակ», «Տիգրան Մեծ», «Մանմար», «Անտարես», «Աստղիկ գրատուն», «Արևիկ», «Էդիթ Պրինտ», «Սիստեմ» և «Մարի» հրատարակչությունների մասնակցությամբ: Հանդիպումները կազմակերպվել են Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչներին հրատարակիչների և հրատարակչական գործի հետ ծանոթացնելու նպատակով՝ նրանց հետ հետագա համագործակցության հիմքեր ձևավորելու ակնկալիքով: Հունիսի 6-ի առկա հանդիպումն անցկացվեց «Կոնգրես» հյուրանոցում, որին մասնակցեցին շուրջ 100 ուսուցիչ և 9 հրատարակչությունների 20 ներկայացուցիչ:   Առկա հանդիպմանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցած ուսուցիչների համար՝ ԴՏՀՏՇՀ-ն հունիսի 7-ին նույն խորհրդակցությունն անցկացրեց հեռավար՝ Զում հարթակում, որին մասնակցեցին շուրջ 80 ուսուցիչ:  […]

previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
previous arrow
next arrow

  «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թվականի մայիսի 5-ին անցկացվել է «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» ուսումնական բնագավառի առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար: Սեմինարին մասնակցել են Ծրագրում ընդգրկված, ինչպես նաև դասագրքերի ստեղծման գործընթացներով հետաքրքրված` Երևանի և ՀՀ մարզերի մի շարք դպրոցների ՆԶՊ և ֆիզիկական կուլտուրա առարկաների ուսուցիչները:

  Սեմինարի նպատակն է պարզաբանել առարկայական նոր չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի հիմնական դրույթները, ուսուցիչների մոտ զարգացնել ուսումնական նյութերի՝ չափորոշչին և ծրագրին համապատասխանությունը բացահայտելու հմտություններ:

  Սեմինարի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել հետևյալ հիմնական հարցերին.

 • Առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի կառուցվածքային առանձնահատկությունները, հիմնական գաղափարներն ու նոր մոտեցումները:
 • Ծրագրերի բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները և կապը հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի հետ:
 • Բովանդակային բաղադրիչների (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ) արտացոլումը չափորոշչում և ծրագրում:
 • Միջառարկայական կապերի արտացոլումը չափորոշիչներում և ծրագրում:
 • Ուսումնական գործունեության հիմնական տեսակները:

 

  Սեմինարը վարում էր «Ֆիզիկական կրթություն և անվտանգ կենսագործունեություն» ուսումնական բնագավառի առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը մշակող փորձագիտական խմբի ղեկավար, մ.գ.թ., դոցենտ Էռնեստ Ավանեսովը: Սեմինարի ընթացքում քննարկվող թեմաների բովանդակային և փորձագիտական հարցերի վերաբերյալ դիտարկումներ է ներկայացրել Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը, իսկ Ծրագրի իրականացման կազմակերպչական հարցերի, ընթացիկ աշխատանքների և շարունակության վերաբերյալ պարզաբանումներ է ներկայացրել Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի տնօրեն Գոռ Գասպարյանը:

 Տեսական նյութի ներկայացմանը զուգահեռ ծավալվել են շահագրգիռ բովանդակային քննարկումներ՝ ուսուցիչների կողմից բարձրացված բազմաբնույթ հարցերի, խնդիրների շուրջ, ինչպես նաև արտահայտվել են տեսակետներ, կարծիքներ գործող և փորձարկվող առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի վերաբերյալ:

Առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինարներ (շարունակություն)

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow

Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության ծրագրի» (Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թվականի ապրիլի 2-12-ն իրականացրել է «Հայրենագիտություն», «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» և «Օտար լեզուներ» բնագավառների առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար-պարապմունքներ՝ Ծրագրում ընդգրկված պատմության, հասարակագիտության և օտար լեզուների ուսուցիչների համակազմերի հետ:
Սեմինարների նպատակն է պարզաբանել առարկայական նոր չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի հիմնական դրույթները, ուսուցիչների մոտ զարգացնել ուսումնական նյութերի՝ չափորոշչին և ծրագրին համապատասխանությունը բացահայտելու հմտություններ:
Սեմինար-պարապմունքների ընթացքում մանրամասն ներկայացվել և քննարկվել են հետևյալ թեմաները.

 • Առարկայական նոր չափորոշչի և ծրագրի կառուցվածքը,
 • Հիմնական գաղափարներն ու նոր մոտեցումները,
 • Նախորդ չափորոշչի և ծրագրի համեմատությամբ կատարված նոր փոփոխությունները,
 • Բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները,
 • Կապը Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի հետ,
 • Բովանդակային բաղադրիչների (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ) արտացոլումը չափորոշչում և ծրագրում,
 • Միջառարկայական կապերի արտացոլումը չափորոշչում և ծրագրում,
 • Ուսումնական գործունեության տեսակները,
 • Օրինակելի ծրագրի կառուցվածքը,
 • Առարկայի առանձնահատկությունից բխող այլ հարցեր՝ սեմինարավարի հայեցողությամբ:

Տեսական նյութերի ներկայացումն ուղեկցվել է գործնական աշխատանքներով, հարցուպատասխաններով, ծավալվել են շահագրգիռ և բովանդակային քննարկումներ՝ ուսուցիչների կողմից բարձրացված բազմաբնույթ հարցերի, խնդիրների, տեսակետների շուրջ:
Սեմինարները վարել են տվյալ ոլորտի փորձառու մասնագետները, հանրակրթության պետական, առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը մշակող փորձագիտական խմբերի անդամները: Մասնավորապես, «Հայրենագիտություն» և «Հասարակություն, հասարակական գիտություններ» բնագավառների առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի վերաբերյալ դասընթացները պատմություն և հասարակագիտություն առարկաների ուսուցիչների հետ անցկացրել են պ.գ.թ. Լիլիթ Մկրտչյանը և Հայաստան Գրիգորյանը, «Օտար լեզուների» սեմինարները՝ բ.գ.թ. Քրիստինե Սողիկյանը:   Սեմինարների ընթացքում քննարկվող թեմաների, հարցերի բովանդակային-փորձագիտական մասի և Ծրագրի իրականացման կազմակերպչական ու շարունակության հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են արտահայտել Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը և Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի տնօրեն Գոռ Գասպարյանը:
Սեմինարների ավարտին ուսուցիչներին տրվել է գործնական առաջադրանք՝ առարկայական նոր չափորոշիչների և ծրագրերի վերաբերյալ իրենց տեսակետներն արտահայտելու և դրանց բարելավման ուղղությամբ առաջարկություններ ներկայացնելու վերաբերյալ:
Առաջիկայում կշարունակվեն Ծրագրի միջոցառումները՝ համաձայն Ծրագրի ճանապարհային քարտեզի: Կանցկացվեն նաև «Ֆիզիկական կուլտուրա» և «Նախնական զինվորական պատրաստություն» առարկաների չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինարները՝ տվյալ առարկաների ուսուցիչների համակազմի համար:

Ծրագրի շրջանականերում իրականացվող աշխատանքների լուսաբանմանը հետևեք մեր պաշտոնական dshh.am կայքում և ֆեյսբուքյան էջում:

Առարկայական չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինարներ

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Thumbnail 8
Thumbnail 9
Thumbnail 10
Thumbnail 10
previous arrow
next arrow

 Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցության ծրագրի» (Ծրագիր) շրջանակներում 2022 թվականի մարտի 3-ից մեկնարկել է առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված հեռավար սեմինար-պարապմունքները՝   Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների համակազմերի հետ:

 Սեմինարների նպատակն է պարզաբանել առարկայական նոր չափորոշիչների և օրինակելի ծրագրերի հիմնական դրույթները, ուսուցիչների մոտ զարգացնել ուսումնական նյութերի՝ չափորոշչին և ծրագրին համապատասխանությունը բացահայտելու հմտություններ:

 Սեմինար-պարապմունքների ընթացքում մանրամասն ներկայացվել և քննարկվել են հետևյալ թեմաները.

 • Առարկայական նոր չափորոշչի և ծրագրի կառուցվածքը,
 • Հիմնական գաղափարներն ու նոր մոտեցումները,
 • Նախորդ չափորոշչի և ծրագրի համեմատությամբ կատարված նոր փոփոխությունները,
 • Բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները,
 • Կապը Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչի հետ,
 • Բովանդակային բաղադրիչների (գիտելիք, հմտություն, դիրքորոշում, արժեքային բաղադրիչ) արտացոլումը չափորոշչում և ծրագրում,
 • Միջառարկայական կապերի արտացոլումը չափորոշչում և ծրագրում,
 • Ուսումնական գործունեության տեսակները,
 • Օրինակելի ծրագրի կառուցվածքը,
 • Առարկայի առանձնահատկությունից բխող այլ հարցեր՝ սեմինարավարի հայեցողությամբ:

  Տեսական նյութերի ներկայացումն ուղեկցվել է գործնական, խմբային աշխատանքներով, հարցուպատասխաններով, ինչպես նաև ծավալվել են շահագրգիռ և բովանդակային քննարկումներ՝ ուսուցիչների կողմից բարձրացված բազմաբնույթ հարցերի, խնդիրների, նկատառումների շուրջ:

 Սեմինարները վարել են տվյալ ոլորտի փորձառու մասնագետները, հանրակրթության պետական, առարկայական չափորոշիչները և ծրագրերը մշակող փորձագիտական խմբերի անդամները: Սեմինարների ընթացքում քննարկվող թեմաների, հարցերի բովանդակային-փորձագիտական մասի և Ծրագրի իրականացման կազմակերպչական ու շարունակության հարցերի վերաբերյալ տեսակետներ են արտահայտել Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը և Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի տնօրեն Գոռ Գասպարյանը:

 Մարտ ամսվա ընթացքում անցկացվել են հետևյալ առարկայական չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինարները.

 • Տարրական դասարաններում դասավանդվող «Մայրենի» և «Ես և շրջակա աշխարհը», սեմինարավար՝ մանկ.գ.թ. Աստղիկ Բալայան,
 • Տարրական դասարաններում դասավանդվող «Մաթեմատիկա», սեմինարավար՝ մանկ.գ.թ. Լիդա Ավանեսյան,
 • «Մայրենի», «Հայոց լեզու», «Գրականություն» և «Հայ գրականություն», սեմինարավար՝ մանկ.գ.թ. Գայանե Մկրտչյան,
 • «Աշխարհագրություն», «Բնություն», սեմինարավար՝ աշխ.գ.թ. Արմեն Հովսեփյան,
 • «Ֆիզիկա», «Բնագիտություն», սեմինարավար՝ ֆ.մ.գ.թ. Գագիկ Մելիքյան,
 • «Կենսաբանություն», սեմինարավար՝ կենս.գ.թ.Նարինե Քաջիկյան,
 • «Քիմիա», սեմինարավար՝ Արմինե Մարտիրոսյան,
 • «Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն», սեմինարավար՝ Արմինե Մարտիրոսյան,
 • «Մաթեմատիկա», սեմինարավարներ՝ փիլ.գ.թ. Սարիբեկ Հակոբյան, տեխ.գ.թ. Աշոտ Աբրահամյան,
 • «Տեխնոլոգիա», սեմինարավար՝ տեխ.գ.թ.Նունե Օրդյան,
 • «Արվեստ-արհեստ» բնագավառ, սեմինարավար՝ Մարիամ Պետրոսյան:

 Ապրիլ ամսվա ընթացքում կշարունակվեն առարկայական նոր չափորոշիչներին և ծրագրերին նվիրված սեմինար-պարապմունքները, որոնց կմասնակցեն ծրագրում ներգրավված պատմություն, հասարակագիտություն, օտար լեզուներ, ֆիզիկական կուլտուրա և ՆԶՊ առարկաների ուսուցիչները:

Ֆիզիկայի և կենսաբանության դպրոցական մինի լաբորատորիաների տրամադրում

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը հանրապետության մի շարք մարզերի դպրոցներին տրամադրել է «Ֆիզիկա» և «Կենսաբանություն» առարկաների ուսուցմանն օժանդակող լաբորատոր սարքավորումների, նյութերի և պարագաների հավաքածուներ (դպրոցական մինի լաբորատորիաներ):

Նախաձեռնության նպատակն է փորձնական մինի լաբորատորիաները, որպես ուսումնաօժանդակ նյութ, կիրառել տվյալ առարկաների դասավանդման ընթացքում և արդյունքում ստանալ ուսուցիչների դիտարկումներն ու առաջարկությունները դրանց գործածության արդյունավետության, նպատակայնության, ինչպես նաև այլ անհրաժեշտ նյութերով ու պարագաներով հետագա համալրման վերաբերյալ:

Նախաձեռնության փորձնական փուլի արդյունքների ամփոփումից հետո կքննարկվեն  դպրոցական մինի լաբորատորիաների տրամադրման ծրագրի ընդլայնման հարցերը:

Խորհրդակցություն

«Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման, հրատարակման և Հանրակրթության պետական չափորոշչին դասագրքերի համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման» կարգի նախագծի վերաբերյալ

2022 թվականի փետրվարի 17-18-ին Ծաղկաձորում անցկացվեց Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի արտագնա խորհրդակցական նիստ՝ հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման և հրատարակման հիմնահարցերի վերաբերյալ:

Խորհրդակցության ընթացքում Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Գոռ Գասպարյանը ներկայացրեց ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից շրջանառության մեջ դրված «Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի ստեղծման, հրատարակման և Հանրակրթության պետական չափորոշչին դասագրքերի համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման» կարգի նախագիծը, վերջինիս վերաբերյալ Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամի հիմնական դիտողություններն ու առաջարկությունները, քննարկվեցին դասագրքերի ստեղծման, գնահատման փորձարկման, հրատարակման փուլերի գործընթացների վերաբերյալ ԴՏՀՏՇՀ-ի մոտեցումներն ու այլ սկզբունքային հարցեր:

ԴՏՀՏՇՀ-ի խորհրդի անդամների կողմից ծավալվեց մտքերի փոխանակում վերոնշյալ կարգի վերաբերյալ, հնչեցին տեսակետներ խնդրահարույց դրույթների շուրջ և արվեցին մի շարք առաջարկներ գործընթացի բարելավման ուղղությամբ:

ԴՏՀՏՇՀ-ի հոգաբարձուների խորհրդի որոշմամբ քննարկումների ընթացքում արված առաջարկություններն ու դիտարկումները կներկայացվեն ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն: