Դասագրքի, Ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների ժողովածու

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը (ԴՏՀՏՇՀ) նախաձեռնել է նոր սերնդի դասագրքի, ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների մշակման և դրանք ուսումնական հաստատություններին ներկայացնելու աշխատանքներ։ Այդ աշխատանքների արդյունքում կազմվել է «Դասագրքի, ուսուցչի ձեռնարկի և այլ ուսումնական նյութերի որակական բնութագրիչների ժողովածու», որն ընդգրկում է դասագրքին, ուսուցչի ձեռնարկին և այլ ուսումնական նյութերին ներակայացվող որակական պահանջները՝ ներկայացված առանձին չափանիշներով և դրանց համապատասխանող բնութագրիչներով։ Վերջիններս ուղղորդող դեր ունեն դասագրքաստեղծ մասնագիտական խմբերի, հրատարակիչների, նոր ստեղծվող դասագրքերը գնահատող փորձագետների, ինչպես նաև վարկանիշային գնահատում իրականացնող ուսուցիչների համար։ Ժողովածուն նախատեսված է կրթության ոլորտի ներկայացուցիչների, ուսուցիչների, ուսումնական նյութեր ստեղծող և այլ շահագրգիռ մասնագետների համար։ Այն արդեն տրամադրվել է հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին։

Աշխատանքային հանդիպում-քննարկում <<Ինֆորմատիկա 7>> փորձնական դասագրքի շուրջ

      Դասագրքերի փորձնական վարկանիշային գնահատման գործընթացի շրջանակներում 2021 թվականի մայիսի 6-ին ԴՏՀՏՇՀ-ում տեղի ունեցավ վարկանիշային գնահատման դրված «Ինֆորմատիկա 7» դասագրքի և ՈՒՁ-ի հեղինակների և այդ դասագիրքը գնահատած ուսուցիչների աշխատանքային հանդիպում-քննարկում։
    Հանդիպումը կազմակերպվել էր՝ փորձնական «Ինֆորմատիկա 7» դասագիրքը և փորձնական վարկանիշային գնահատման գործիքակազմը ուսուցիչներին ներկայացնելու նպատակով։
     Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են դասագրքի մշակման նոր մոտեցումները, փորձնական վարկանիշային գնահատմանը վերաբերող բազմաբնույթ հարցեր, ինչպես նաև ուսուցիչների կողմից ներկայացրած առաջարկները և դիտողությունները։
      Նման հանդիպումները կլինեն շարունակական և կկազմակերպվեն նաև մյուս դասագրքերի հեղինակային խմբերի հետ։