ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇՉԱՅԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

0
(0)

Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կողմից մշակվել է «Հանրակրթության չափորոշչային ընդհանրական հասկացությունների տեղեկագիրքը», որում ընդգրկված են հանրակրթության բովանդակությունն արտացոլող ավելի քան 330 հասկացություններ, որոնք ունեն ճանաչողական համընդհանուր նշանակություն և կիրառության լայն դաշտ:

Տեղեկագրքում ընդգրկված հասկացությունները վերցված են հանրակրթության պետական նոր չափորոշչից և առարկայական չափորոշիչներից, և դրանց բացատրության նպատակն է նպաստել չափորոշչում ներկայացված կարողունակությունների ու վերջնարդյունքների ձևակերպումներում գործածված այդ տերմինների և այլ բառակապակցությունների իմաստների ընկալմանն ու պարզաբանմանը:

Տեղեկագիրքը նախատեսված է ուսուցիչների, կրթական ծրագրեր, դասագրքեր, ձեռնարկներ, ուսումնական նյութեր մշակողների և կրթության բովանդակությամբ հետաքրքրվողների համար: