Գնահատում/ Հայոց պատմության դասագրքեր

«Մանմար» հրատարակչություն

Հեղինակներ`
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս
Վ. Բարխուդարյան և ուրիշներ