Ստեղծել էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ

   Հարգելի՛ ուսուցիչներ, մեր կայքում տեղադրված են օգտակար կայքերի հղումներ։ Անցնելով այդ հղումներով` դուք կարող եք գտնել էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ ստեղծելու գործիքակազմ։ Կայքերի ցանկը անընդհատ թարմացվելու է։

learningapps.org
sway.com
padlet.com
kahoot.com
playposit.com