Ուսումնասիրություններ

Ուսումնասիրություններ, Հետազոտություններ

      Մեր գործունեության առանցքային ուղղություններից է հանրակրթության բնագավառի խնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացումը: Որևէ հարցի շուրջ նախաձեռնությամբ հանդես գալուց առաջ նախընտրում ենք տվյալ թեմայի շրջանակում կատարել ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, ինչը թույլ կտա անելիքները սահմանել առավել հստակ, իսկ գործընթացն իրականացնել առավել նպատակային:

 

ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ(2019թ․)

   
 

ՀՀ 5-12-րդ դասարանների աշակերտների ծնողների վերաբերմունքը դասագրքերը 2 մասի բաժանելու  վերաբերյալ

   

5-8-րդ դասարանների դասագրքերի քաշերի վերլուծություն

Ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն եվ առաջարկություններ ՀՀ-ում էլեկտրոնային ռեսուրսների հնարավոր ներդրման վերաբերյալ

 

Դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների միջազգային փորձի ուսումնասիրում և ՀՀ–ում կիրառելու համար դասագրքին և ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջների առաջարկում

 

 

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների օգտագործման հայեցակարգ, ռազմավարություն և ծրագիր

   
 

Նոր սերնդի դասագրքին, ուսուցչի ձեռնարկին ներկայացվող պահանջներ և դրանց ստեղծման, գնահատման, երաշխավորման գործիքակազմ:

   

 

Կրթական ուսումնական հաստատությունների սովորողներին և ուսուցիչներին ինտերնետ կապով, գրասալիկներով և կրթական հարթակներով ապահովելու «Ապագան այսօր» ծրագիր:

 

 

Դպրոցի գրադարանի աշխատանքների կանոնակարգման և գրադարանների համահավաք քարտարան (Էլեկտրոնային) ստեղծելու ծրագիր