Ներդրումային Գումարներ

Ներդրումային Գումարներ

Ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվում է երաշխավորված դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը։ Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում։
  Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ:
Ընթացիկ ուսումնական տարվա դասագրքերի համար սահմանված ներդրումային գումարներին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Այբբենարանառանց ներդրման
2․Մայրենիառանց ներդրման
3․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
6․Խոսիր ասորերենառանց ներդրման
7․Գրիր և խոսիր ասորերենառանց ներդրման
8․Այբբենարան /եզդիերեն/առանց ներդրման
9․Այբբենարան /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Մայրենիառանց ներդրման
2․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
3․Ես և շրջակա աշխարհըառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
6․Ֆիզկուլտուրաառանց ներդրման
7․Շախմատառանց ներդրման
8․Ռուսաց լեզու /Букварь/առանց ներդրման
9․Անգլերենառանց ներդրման
10․Ֆրանսերենառանց ներդրման
11․Գերմաներենառանց ներդրման
12․Գրիր և խոսիր ասորերենառանց ներդրման
13․Եզդիերենառանց ներդրման
14․Մայրենի լեզու /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Մայրենիառանց ներդրման
2․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
3․Ես և շրջակա աշխարհըառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
6․Ֆիզկուլտուրաառանց ներդրման
7․Շախմատառանց ներդրման
8․Ռուսաց լեզու /Букварь/առանց ներդրման
9․Անգլերենառանց ներդրման
10․Ֆրանսերենառանց ներդրման
11․Գերմաներենառանց ներդրման
12․Գրիր և խոսիր ասորերենառանց ներդրման
13․Եզդիերենառանց ներդրման
14․Մայրենի լեզու /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Մայրենիառանց ներդրման
2․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
3․Ես և շրջակա աշխարհըառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
6․Ֆիզկուլտուրաառանց ներդրման
7․Շախմատառանց ներդրման
8․Ռուսաց լեզու /Букварь/առանց ներդրման
9․Անգլերենառանց ներդրման
10․Ֆրանսերենառանց ներդրման
11․Գերմաներենառանց ներդրման
12․Գրիր և խոսիր ասորերենառանց ներդրման
13․Եզդիերենառանց ներդրման
14․Մայրենի լեզու /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Մայրենի*400 դրամ
2.Մաթեմատիկա*400 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*350 դրամ
4.Անգլերեն*440 դրամ
5.Գերմաներեն*440 դրամ
6.Ֆրանսերեն*440 դրամ
7.Տեխնոլոգիա*280 դրամ
8.Հայրենագիտություն*360 դրամ
9.Բնագիտություն*460 դրամ
10.Երաժշտություն*470 դրամ
11.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
12.Եզդիերեն /3-5-րդ դասարան/*առանց ներդրման
13.Մայրենի լեզու /քրդերեն/*առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Մայրենի490 դրամ
2.Մաթեմատիկա490 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*380 դրամ
4.Անգլերեն*440 դրամ
5.Ֆրանսերեն*480 դրամ
6.Գերմաներեն*480 դրամ
7.Աշխարհագրություն*420 դրամ
8.Համաշխարհային պատմություն*400 դրամ
9.Հայոց պատմություն*390 դրամ
10.Բնագիտություն*380 դրամ
11.Ինֆորմատիկա*400 դրամ
12.Տեխնոլոգիա*320 դրամ
13.Երաժշտություն*470 դրամ
14.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
15.Եզդի գրականություն*առանց ներդրման
16.Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/*առանց ներդրման
17.Մայրենի լեզու /քրդերեն/*առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*440 դրամ
2.Հայոց լեզու*440 դրամ
3.Ռուսաց լեզու470 դրամ
4.Անգլերեն*480 դրամ
5.Գերմաներեն*480 դրամ
6.Ֆրանսերեն*480 դրամ
7.Կենսաբանություն*400 դրամ
8.Հանրահաշիվ*440 դրամ
9.Երկրաչափություն*440 դրամ
10.Ֆիզիկա*440 դրամ
11.Քիմիա*330 դրամ
12.Աշխարհագրություն*350 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*390 դրամ
14.Հայոց պատմություն*400 դրամ
15.Ինֆորմատիկա*330 դրամ
16.Տեխնոլոգիա*330 դրամ
17.Երաժշտություն*350 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/առանց ներդրման
21.Մայրենի լեզու /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*460 դրամ
2.Հայոց լեզու*460 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*420 դրամ
4.Անգլերեն*490 դրամ
5.Գերմաներեն*490 դրամ
6.Ֆրանսերեն*490 դրամ
7.Հանրահաշիվ*460 դրամ
8.Երկրաչափություն*460 դրամ
9.Աշխարհագրություն*410 դրամ
10.Ֆիզիկա*360 դրամ
11.Կենսաբանություն*360 դրամ
12.Քիմիա*360 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*420 դրամ
14.Հայոց պատմություն*410 դրամ
15.Հասարակագիտություն*380 դրամ
16.ՆԶՊ*330 դրամ
17.Ինֆորմատիկա*350 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/առանց ներդրման
21.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*380 դրամ
2.Հայոց լեզու*420 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*470 դրամ
4.Անգլերեն*460 դրամ
5.Գերմաներեն*490 դրամ
6.Ֆրանսերեն*490 դրամ
7.Հանրահաշիվ*390 դրամ
8.Երկրաչափություն*450 դրամ
9.Աշխարհագրություն*380 դրամ
10.Ֆիզիկա*450 դրամ
11.Կենսաբանություն*390 դրամ
12.Քիմիա*450 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*420 դրամ
14.Հայոց պատմություն*410 դրամ
15.Հասարակագիտություն380 դրամ
16.ՆԶՊ*390 դրամ
17.Ինֆորմատիկա*340 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Հայ Գրականություն*400 դրամ
2.Հայոց լեզու*400 դրամ
3.Ռուսաց լեզու550 դրամ
4.Անգլերեն550 դրամ
5.Գերմաներեն550 դրամ
6.Ֆրանսերեն550 դրամ
7.Հանրահաշիվ410 դրամ
8Երկրաչափություն430 դրամ
9.Աշխարհագրություն550 դրամ
10.Ֆիզիկա490 դրամ
11.Կենսաբանություն550 դրամ
12.Քիմիա550 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն550 դրամ
14.Հայոց պատմություն400 դրամ
15.Հասարակագիտություն400 դրամ
16.ՆԶՊ330 դրամ
17.Ինֆորմատիկա320 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*350 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*400 դրամ
2.Հայոց լեզու*400 դրամ
3.Ռուսաց լեզու550 դրամ
4.Անգլերեն550 դրամ
5.Գերմաներեն550 դրամ
6.Ֆրանսերեն550 դրամ
7.Հանրահաշիվ390 դրամ
8.Երկրաչափություն410 դրամ
9.Աշխարհագրություն550 դրամ
10.Ֆիզիկա490 դրամ
11.Կենսաբանություն550 դրամ
12.Քիմիա550 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն550 դրամ
14.Հայոց պատմություն*400 դրամ
15.Հասարակագիտություն400 դրամ
16.ՆԶՊ330 դրամ
17.Ինֆորմատիկա390 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*350 դրամ
19.Հայկական հարցի պատմություն /9-10-րդ դաս./300 դրամ
20.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
21.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Հայ Գրականություն*400 դրամ
2.Հայոց լեզու*400 դրամ
3.Ռուսաց լեզու530 դրամ
4.Անգլերեն530 դրամ
5.Գերմաներեն550 դրամ
6.Ֆրանսերեն550 դրամ
7.Հանրահաշիվ390 դրամ
8.Երկրաչափություն410 դրամ
9.Աշխարհագրություն530 դրամ
10.Ֆիզիկա530 դրամ
11.Կենսաբանություն530 դրամ
12.Քիմիա530 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*550 դրամ
14.Հայոց պատմություն*400 դրամ
15.Հասարակագիտություն400 դրամ
16.Ինֆորմատիկա330 դրամ
17.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
18.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման