Ներդրումային Գումարներ

Ներդրումային Գումարներ

ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվում է երաշխավորված դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը։ Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում։
  Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ:
2023-2024 ուսումնական տարվա դասագրքերի համար սահմանված ներդրումային գումարներին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Մայրենի270 դրամ
2.Մաթեմատիկա260 դրամ
3.Ֆիզկուլտուրա 260 դրամ
4.Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն 220 դրամ
5.Գերմաներեն310 դրամ
6.Անգլերեն 350 դրամ
7.Տեխնոլոգիա240 դրամ
8.Բնություն 280 դրամ
9.Երաժշտություն 190 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Ռուսաց լեզու 380 դրամ
2. Հայոց եկեղեցու պատմություն 300 դրամ
3. Բնագիտություն 380 դրամ
4. Մայրենի 490 դրամ
5. Մաթեմատիկա 490 դրամ
6. Անգլերեն 440 դրամ
7. Ֆրանսերեն 480 դրամ
8. Գերմաներեն 480 դրամ
9. Ինֆորմատիկա 400 դրամ
10. Տեխնոլոգիա 320 դրամ
11. Երաժշտություն 470 դրամ
12. Աշխարհագրություն 420 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն 390 դրամ
14. Հայոց պատմություն 430 դրամ
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն270 դրամ
2.Անգլերեն270 դրամ
3.Ֆիզիկա260 դրամ
4.Աշխարհագրություն270 դրամ
5.Երաժշտություն180 դրամ
6.Հայոց լեզու340 դրամ
7.Հանրահաշիվ300 դրամ
8.Երկրաչափություն310 դրամ
9.Հայոց պատմություն280 դրամ
10.Համաշխարհային պատմություն320 դրամ
11.Հասարակագիտություն240 դրամ
12.Քիմիա320 դրամ
13.Կենսաբանություն330 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Ռուսաց լեզու 420 դրամ
2. Ֆիզիկա 360 դրամ
3. Քիմիա 360 դրամ
4. Կենսաբանություն 360 դրամ
5. ՆԶՊ 330 դրամ
6. Անգլերեն 490 դրամ
7. Ֆրանսերեն 490 դրամ
8. Գերմաներեն 490 դրամ
9. Աշխարհագրություն 410 դրամ
10. Հայոց լեզու 460 դրամ
11. Գրականություն 460 դրամ
12. Հանրահաշիվ 460 դրամ
13. Երկրաչափություն 460 դրամ
14. Համաշխարհային պատմություն 460 դրամ
15. Հայոց պատմություն 460 դրամ
16. Հասարակագիտություն 360 դրամ
17.  Ինֆորմատիկա 330 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն 330 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Հայոց պատմություն 410 դրամ
2. Համաշխարհային պատմություն 420 դրամ
3. Կենսաբանություն 390 դրամ
4. Ռուսաց լեզու 470 դրամ
5. Հայաստանի աշխարհագրություն 380 դրամ
6. Ֆիզիկա 450 դրամ
7. Քիմիա 450 դրամ
8. Ինֆորմատիկա 340 դրամ
9. ՆԶՊ 390 դրամ
10. Անգլերեն 460 դրամ
11. Ֆրանսերեն 490 դրամ
12. Գերմաներեն 490 դրամ
13. Հայոց լեզու 440 դրամ
14. Գրականություն 410 դրամ
15. Հանրահաշիվ 420 դրամ
16. Երկրաչափություն 470 դրամ
17. Հասարակագիտություն 390 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն 330 դրամ
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Ռուսաց լեզու550 դրամ
2.Անգլերեն550 դրամ
3.Ֆրանսերեն550 դրամ
4.Գերմաներեն550 դրամ
5.Հանրահաշիվ410 դրամ
6.Երկրաչափություն430 դրամ
7.Համաշխարհային պատմություն550 դրամ
8.Աշխարհագրություն550 դրամ
9.Կենսաբանություն550 դրամ
10.Ֆիզիկա490 դրամ
11.Քիմիա550 դրամ
12.Ինֆորմատիկա320 դրամ
13.ՆԶՊ330 դրամ
14.Հայոց լեզու400 դրամ
15.Գրականություն400 դրամ
16.Հայոց պատմություն440 դրամ
17.Հասարակագիտություն400 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն350 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Հայոց եկեղեցու պատմություն 350 դրամ
2. Հայոց լեզու 400 դրամ
3. Հայ գրականություն 400 դրամ
4. Հայոց պատմություն 400 դրամ
5. Հասարակագիտություն 400 դրամ
6. Ռուսաց լեզու 550 դրամ
7. Անգլերեն 550 դրամ
8. Ֆրանսերեն 550 դրամ
9. Գերմաներեն 550 դրամ
10. Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 390 դրամ
11. Երկրաչափություն 410 դրամ
12. Համաշխարհային պատմություն 550 դրամ
13. Աշխարհագրություն 550 դրամ
14. Կենսաբանություն 550 դրամ
15. Ֆիզիկա 490 դրամ
16. Քիմիա 550 դրամ
17. Ինֆորմատիկա 390 դրամ
18. ՆԶՊ 330 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Ռուսաց լեզու 530 դրամ
2. Հայոց լեզու 400 դրամ
3. Հայ գրականություն 400 դրամ
4. Հայոց պատմություն 400 դրամ
5. Հասարակագիտություն 400 դրամ
6. Հանրահաշիվ և մաթեմատիկական անալիզի տարրեր 390 դրամ
7. Երկրաչափություն 410 դրամ
8. Անգլերեն 530 դրամ
9. Ֆրանսերեն 550 դրամ
10. Գերմաներեն 550 դրամ
11. Համաշխարհային պատմություն 550 դրամ
12. Աշխարհագրություն 530 դրամ
13. Կենսաբանություն 530 դրամ
14. Ֆիզիկա 530 դրամ
15. Քիմիա 530 դրամ
16. Ինֆորմատիկա 530 դրամ