Ներդրումային Գումարներ

Ներդրումային Գումարներ

Ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարի հրամանով հաստատվում է երաշխավորված դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը։ Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում։
  Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ:
Ընթացիկ ուսումնական տարվա դասագրքերի համար սահմանված ներդրումային գումարներին կարող եք ծանոթանալ ստորև:

9․Այբբենարան /քրդերեն/առանց ներդրման

NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Այբբենարանառանց ներդրման
2․Մայրենիառանց ներդրման
3․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1․ Մայրենի առանց ներդրման
2․ Մաթեմատիկա առանց ներդրման
3․ Ես և շրջակա աշխարհը առանց ներդրման
4․ Կերպարվեստ առանց ներդրման
5․ Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6․ Ֆիզկուլտուրա առանց ներդրման
7․ Շախմատ առանց ներդրման
8․ Ռուսաց լեզու /Букварь/ առանց ներդրման
9․ Անգլերեն առանց ներդրման
10․ Ֆրանսերեն առանց ներդրման
11․ Գերմաներեն առանց ներդրման
12․ Երաժշտություն առանց ներդրման
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1․ Մայրենի առանց ներդրման
2․ Մաթեմատիկա առանց ներդրման
3․ Ես և շրջակա աշխարհը առանց ներդրման
4․ Կերպարվեստ առանց ներդրման
5․ Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6․ Ֆիզկուլտուրա առանց ներդրման
7․ Շախմատ առանց ներդրման
8․ Ռուսաց լեզու /Букварь/ առանց ներդրման
9․ Անգլերեն առանց ներդրման
10․ Ֆրանսերեն առանց ներդրման
11․ Գերմաներեն առանց ներդրման
12․ Երաժշտություն առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1․Մայրենիառանց ներդրման
2․Մաթեմատիկաառանց ներդրման
3․Ես և շրջակա աշխարհըառանց ներդրման
4․Կերպարվեստառանց ներդրման
5․Տեխնոլոգիաառանց ներդրման
6․Ֆիզկուլտուրաառանց ներդրման
7․Շախմատառանց ներդրման
8․Ռուսաց լեզու /Букварь/առանց ներդրման
9․Անգլերենառանց ներդրման
10․Ֆրանսերենառանց ներդրման
11․Գերմաներենառանց ներդրման
12․Երաժշտությունառանց ներդրման
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի* 400 դրամ
2. Մաթեմատիկա* 400 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 350 դրամ
4. Անգլերեն* 440 դրամ
5. Գերմաներեն* 440 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 440 դրամ
7. Տեխնոլոգիա* 280 դրամ
8. Հայրենագիտություն* 360 դրամ
9. Բնագիտություն* 460 դրամ
10. Երաժշտություն* 470 դրամ
11. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի* 490 դրամ
2. Ռուսաց լեզու* 380 դրամ
3. Անգլերեն* 440 դրամ
4. Գերմաներեն* 480 դրամ
5. Ֆրանսերեն* 480 դրամ
6. Մաթեմատիկա* 490 դրամ
7. Աշխարհագրություն* 420 դրամ
8. Համաշխարհային պատմություն* 400 դրամ
9. Հայոց պատմություն* 390 դրամ
10. Բնագիտություն* 380 դրամ
11. Ինֆորմատիկա* 400 դրամ
12. Տեխնոլոգիա* 320 դրամ
13. Երաժշտություն* 470 դրամ
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/ առանց ներդրման
21. Մայրենի լեզու /քրդերեն/ առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*440 դրամ
2.Հայոց լեզու*440 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*470 դրամ
4.Անգլերեն*480 դրամ
5.Գերմաներեն*480 դրամ
6.Ֆրանսերեն*480 դրամ
7.Կենսաբանություն*400 դրամ
8.Հանրահաշիվ*440 դրամ
9.Երկրաչափություն*440 դրամ
10.Ֆիզիկա*440 դրամ
11.Քիմիա*330 դրամ
12.Աշխարհագրություն*350 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*390 դրամ
14.Հայոց պատմություն*400 դրամ
15.Ինֆորմատիկա*330 դրամ
16.Տեխնոլոգիա*330 դրամ
17.Երաժշտություն*350 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/առանց ներդրման
21.Մայրենի լեզու /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*460 դրամ
2.Հայոց լեզու*460 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*420 դրամ
4.Անգլերեն*490 դրամ
5.Գերմաներեն*490 դրամ
6.Ֆրանսերեն*490 դրամ
7.Հանրահաշիվ*460 դրամ
8.Երկրաչափություն*460 դրամ
9.Աշխարհագրություն*410 դրամ
10.Ֆիզիկա*360 դրամ
11.Կենսաբանություն*360 դրամ
12.Քիմիա*360 դրամ
13.Համաշխարհային պատմություն*420 դրամ
14.Հայոց պատմություն*410 դրամ
15.Հասարակագիտություն*380 դրամ
16.ՆԶՊ*330 դրամ
17.Ինֆորմատիկա*350 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/առանց ներդրման
21.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Գրականություն*380 դրամ
2.Հայոց լեզու*420 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*470 դրամ
4.Անգլերեն*460 դրամ
5.Գերմաներեն*490 դրամ
6.Ֆրանսերեն*490 դրամ
7.Հանրահաշիվ*390 դրամ
8.Երկրաչափություն*450 դրամ
9.Աշխարհագրություն*380 դրամ
10.Ֆիզիկա*450 դրամ
11.Համաշխարհային պատմություն*420 դրամ
12.Հայոց պատմություն*410 դրամ
13.Կենսաբանություն*390 դրամ
14.Քիմիա*450 դրամ
15.Հասարակագիտություն*380 դրամ
16.Ինֆորմատիկա*340 դրամ
17.ՆԶՊ*390 դրամ
18.Հայոց եկեղեցու պատմություն*300 դրամ
19.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
20.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Հայ Գրականություն* 400 դրամ
2. Հայոց լեզու* 400 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 550 դրամ
4. Անգլերեն* 550 դրամ
5. Գերմաներեն* 550 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 550 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 410 դրամ
8 Ֆիզիկա* 490 դրամ
9. Համաշխարհային պատմություն* 550 դրամ
10. Հայոց պատմություն* 400 դրամ
11. Հասարակագիտություն* 400 դրամ
12. Քիմիա* 550 դրամ
13. Կենսաբանություն* 550 դրամ
14. Ինֆորմատիկա* 320 դրամ
15. ՆԶՊ* 330 դրամ
16. Աշխարհագրություն* 550 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 350 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1.  Հայ գրականություն* 400 դրամ
2. Հայոց լեզու* 400 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 550 դրամ
4. Անգլերեն* 550 դրամ
5. Գերմաներեն* 550 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 550 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 390 դրամ
8. Երկրաչափություն* 410 դրամ
9. Ֆիզիկա* 490 դրամ
10. Համաշխարհային պատմություն* 550 դրամ
11. Հայոց պատմություն* 400 դրամ
12. Քիմիա* 550 դրամ
13. Կենսաբանություն* 550 դրամ
14. Հասարակագիտություն* 400 դրամ
15. Աշխարհագրություն* 550 դրամ
16. Ինֆորմատիկա* 390 դրամ
17. ՆԶՊ* 330 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 350 դրամ
20. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
21. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
NԴասագրքի անվանումըՆերդրումային գումարի չափը
1.Հայ Գրականություն*400 դրամ
2.Հայոց լեզու*400 դրամ
3.Ռուսաց լեզու*530 դրամ
4.Անգլերեն*530 դրամ
5.Գերմաներեն*550 դրամ
6.Ֆրանսերեն*550 դրամ
7.Հանրահաշիվ*390 դրամ
8.Երկրաչափություն*410 դրամ
9.Ֆիզիկա*530 դրամ
10.Պատմություն*550 դրամ
11.Հայոց պատմություն*400 դրամ
12.Քիմիա*530 դրամ
13.Կենսաբանություն*530 դրամ
14.Հասարակագիտություն*400 դրամ
15.Ինֆորմատիկա*330 դրամ
16.Աշխարհագրություն*530 դրամ
17.Եզդի գրականությունառանց ներդրման
18.Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/առանց ներդրման