Հեռանկարներ

Հեռանկարներ

Մեր նախանշած և նոր ձևակերպվող ծրագրերի իրագործումը հնարավորություն կտա ստեղծելու էլեկտրոնային բաձրակարգ ռեսուրսներ, դասագրքերի անընդհատ կատարելագործվող մեխանիզմներ և կրթական գործընթացի կառավարման արդյունավետ համակարգեր: