Խորհրդաժողով Դասագրքաստեղծման ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և հրատարակիչների մասնակցությամբ

0
(0)
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 10
Thumbnail 9
Thumbnail 8
Thumbnail 7
Thumbnail 6
Thumbnail 5
Thumbnail 4
Thumbnail 3
Thumbnail 2
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

 Դասագրքերի և ՏՀՏ շրջանառու հիմնադրամը, «Դասագրքաստեղծման աշխատանքներում ուսուցիչների մասնակցություն» ծրագրի (Ծրագիր) շրջանակներում, 2022 թվականի հունիսի 6-ին և 7-ին կազմակերպեց խորհրդաժողով և հեռավար հանդիպում՝  Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչների և «Զանգակ», «Տիգրան Մեծ», «Մանմար», «Անտարես», «Աստղիկ գրատուն», «Արևիկ», «Էդիթ Պրինտ», «Սիստեմ» և «Մարի» հրատարակչությունների մասնակցությամբ:

Հանդիպումները կազմակերպվել են Ծրագրում ընդգրկված ուսուցիչներին հրատարակիչների և հրատարակչական գործի հետ ծանոթացնելու նպատակով՝ նրանց հետ հետագա համագործակցության հիմքեր ձևավորելու ակնկալիքով:

Հունիսի 6-ի առկա հանդիպումն անցկացվեց «Կոնգրես» հյուրանոցում, որին մասնակցեցին շուրջ 100 ուսուցիչ և 9 հրատարակչությունների 20 ներկայացուցիչ:   Առկա հանդիպմանը մասնակցելու հնարավորություն չունեցած ուսուցիչների համար՝ ԴՏՀՏՇՀ-ն հունիսի 7-ին նույն խորհրդակցությունն անցկացրեց հեռավար՝ Զում հարթակում, որին մասնակցեցին շուրջ 80 ուսուցիչ: 

ԴՏՀՏՇՀ տնօրեն Գոռ Գասպարյանը և Ծրագրի խորհրդատու Սարիբեկ Հակոբյանը մասնակիցներին ներկայացրեցին Ծրագրի նպատակները, ընթացքն ու ակնկալիքները:  Դասագրքերի ստեղծման գրահրատարակչական և տպագրման գործընթացի առանձնահատկությունների մասին խոսեց «Զանգակ» հրատարակչության տնօրեն Սոկրատ Մկրտչյանը: Այնուհետև բոլոր հրատարակչությունների ներկայացուցիչները ներկայացրեցին իրենց փորձը դասագրքաստեղծման ոլորտում, գործընթացի հեռանկարները և այդ գործում ուսուցիչների ընդգրկվածության հնարավորություններն ու ձևերը:

Հրատարակիչների ելույթներից հետո ծավալվեցին բովանդակալից քննարկումներ, հարց ու պատասխան ուսուցիչների և հրատարակիչների միջև, ձևավորվեցին հետագա համագործակցության հիմքեր: