Էլեկտրոնային ռեսուրսներ

Էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ

  Նոր էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսների ստեղծումը և դրանց նպատակային կիրառումը հնարավորություն է տալիս մշակելու ասպարեզում առկա խնդիրների լուծման առավել արդյունավետ ընթացակարգ և սահմանելու հավակնոտ նպատակներ: Այս գործընթացը ևս՝ մշակումից մինչ ստեղծում և կիրառում, մեր ընթացիկ և ապագա ծրագրերի շարքում է:

imdproc.am հարթակ

sway. com հարթակ

padlet.com հարթակ

Kahoot.com հարթակ

playposit.com հարթակ

learningapps.com հարթակ