Էլեկտրոնային ռեսուրսներ

Էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ

Նոր էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսների ստեղծումը և դրանց նպատակային կիրառումը հնարավորություն է տալիս մշակելու ասպարեզում առկա խնդիրների լուծման առավել արդյունավետ ընթացակարգ և սահմանելու հավակնոտ նպատակներ: Այս գործընթացը ևս՝ մշակումից մինչ ստեղծում և կիրառում, մեր ընթացիկ և ապագա ծրագրերի շարքում է:

Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանի ուսուցիչները և կրթության ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչները կարճ ժամանակում կյուրացնեն էլեկտրոնային ռեսուրսները ուսումնական գործընթացում արդյունավետորեն կիրառելու հմտությունները՝ դրանով իսկ առավել գրավիչ ու արդիական դարձնելով կրթական միջավայրը:

imdproc.am կրթական կայք

E-das.am հարթակ

learnpro.am հարթակ

Հարգելի՛ ուսուցիչներ, մեր կայքում տեղադրված են օգտակար կայքերի հղումներ։ Անցնելով այդ հղումներով` դուք կարող եք գտնել էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ ստեղծելու գործիքակազմ։ Կայքերի ցանկը անընդհատ թարմացվելու է։

learningapps.org
sway.com
padlet.com
kahoot.com
playposit.com