Երաշխավորված դասագրքեր

Երաշխավորված դասագրքեր


Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և դրանց համապատասխան ուսուցչի ձեռնարկների հրատարակման ու բաշխման գործընթացը համակարգվում և վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա նախաշեմին ՀՀ ԿԳ նախարարը, առաջնորդվելով Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետի պահանջներով, հրամանով հաստատում է տվյալ ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը։ Ընթացիկ՝ 2021-2022 ուսումնական տարվա համար գործածության երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը վերոհիշյալ հոդվածի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկի հիման վրա հաստատվել է սույն թվականի փետրվարի 27-ին նախարարի ստորագրած N 256-Ա/2 հրամանով (Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև   ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում): Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ: Ստորև ներկայացված ցանկերում կարող եք գտնել ՀՀ տարածքում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի ցանկն ըստ դասարանների, հեղինակների, հրատարակչության և լույս տեսնելու թվականի: 5-12-րդ դասարանների՝ նշված ցանկի դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Այբբենարան Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
2. Այբբենարան Ա.Քյուրքչյան,Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2021
3. Մայրենի Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020, 2021
4. Մայրենի Ա.Քյուրքչյան,Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020, 2021
5. Մաթեմատիկա(Iմաս) Վ.Հովհաննիսյան … ‹‹Արևիկ›› 2021
6. Մաթեմատիկա(Iմաս) Ս.Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2021
7. Մաթեմատիկա(II մաս) Վ.Հովհաննիսյան … ‹‹Արևիկ›› 2020, 2021
8. Մաթեմատիկա(II մաս) Ս.Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2020, 2021
9. Եզդիերեն լեզվի այբբենարան Հ.Թամոյան, Ա.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2021
10. Կերպարվեստ Լ.Ներսիսյան, Ս.Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2021
11. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան և … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
12. Խոսիր ասորերեն  Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2019
13. Գրիր և խոսիր ասորերեն Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2019
14. Այբբենարան(քրդերեն)  Ալիխանե Մամե,Գյասըմե Խալըտ ‹‹Սպիկա›› 2021
ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Վ.Սարգսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019, 2020
2. Մայրենի Ա.Քյուրքչյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019, 2020
3. Մաթեմատիկա Վ.Հովհաննիսյան, Վ.Սարգսյան ‹‹Արևիկ›› 2019, 2020
4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2019, 2020
5. Բուկվար Ն.Բայբուրթյան, Ի.Յակուբովա ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019, 2021
6. Բուկվար Բ. Եսաջանյան, Վ. Խանզրատյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019, 2021
7. Բուկվար (խ.ուս.հ.) Բ. Եսաջանյան, Լ. Բալասան­յան ‹‹Ֆիլին›› 2017
8. Ես և շրջակա աշխարհը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019, 2020
9. Ես և շրջակա աշխարհը Ն.Թորոսյան, L.Ալեքսանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019, 2020
10. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա. Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2018, 2021
11. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2020
12. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019, 2020
13. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2021
14. Ֆիզկուլտուրա Վ. Առաքելյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2021
15. Գրիր և խոսիր ասորե­րեն Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2019
16. Եզդիերեն  Ա. Թամոյան… ‹‹Սպիկա›› 2019
17. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2018
ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Վ. Սարգսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020, 2021
2. Մայրենի Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հեքեքյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020, 2021
3. Մաթեմատիկա Վ.Հովհաննիսյան… ‹‹Արևիկ›› 2020, 2021
 4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան ‹‹Զանգակ›› 2020, 2021
5. Ռուսաց լեզու Ն. Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան, Վ.Խանզրատյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան, Լ. Բալասանյան ‹‹Ֆիլին›› 2017
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹Արևիկ›› 2021
9. Անգլերեն ABC-3 Մ.Ապրեսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
10. Ֆրանսերեն ‹‹Bon voyage -1›› Կ. Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
;11. Գերմաներեն Մ.Աստվածատրյան,Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
12. Ես և շրջակա աշխար­հը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
13. Ես և շրջակա աշխար­հը L.Ալեքսանյան, Ն.Թորոսյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2021
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2020
15. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2021
16. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
17. Ֆիզկուլտուրա Գ. Ծառուկյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
18. Ալափ-բիթ Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2019
19. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2018
20. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք) Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2019
21. Մայրենի Լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2018
22. Շախմատի վարժությունների տետր Հ․Թումանյկան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2021
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում: 5-12-րդ դասարանների՝ դասագրքերի, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել «Թվայնացված դասագրքեր» բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հե­քեք­յան ‹‹Էդիթ Պրինտ››  2020, 2021
2. Մայրենի Կ. Թորոսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ››  2020, 2021
3. Մաթեմատիկա Վ. Հովհաննիսյան… ‹‹Արևիկ›› 2020, 2021
4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ››  2020,2021
5. Ռուսաց լեզու Ն.Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2017
8. Անգլերեն Գ.Գասպարյան … ‹‹Արևիկ›› 2019
9. Անգլերեն Մ. Ապրեսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
10. Ֆրանսերեն‹‹Bon voyage -2›› Կ.Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
11. Գերմաներեն Մ.Աստվածատրյան,Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
12. Ես և շրջակա աշխարհը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020, 2021
13. Ես և շրջակա աշխարհը Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան ‹‹Աստղիկ» Գրատուն›› 2020, 2021
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2020
15. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2019,2020
16. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ››  2019, 2021
17. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2019
18. Ֆիզկուլտուրա Գ. Ծառուկյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2020
19. Ալափ-բիթ Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2017
20. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք) Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2019
21. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2019
22. Տեխնոլոգիա Կ․Սողոմոնյան ‹‹Սպիկա›› 2018, 2019
23. Շախմատի վարժությունների տետր Հ․Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2020
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ.Գյուրջինյան … ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019
2. Մաթեմատիկա Բ.Նահապետյան,Ա.Աբրահամյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
3. Ռուսաց լեզու Ն. Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
4. Ռուսաց լեզու Տ.Բաբայան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
5. Ռուսաց լեզու  (խ.ուս.հ.) Բ.Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014,2017
6. Անգլերեն Գ.Գասպարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
7. Անգլերեն Լ.Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2019
8. Ֆրանսերեն Ա.Կուլիգինա ‹‹Անտարես›› 2019
9. Գերմաներեն Ի.Բիմ… ‹‹Անտարես›› 2019
10. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
11. Հայրենագիտություն Ա.Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
12. Բնագիտություն Է.Ղազարյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
13. Բնագիտություն Գ.Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2020
15. Տեխնոլոգիա Ս.Հովսեփյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
16. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք)  Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2016
17. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2019
18. Մաթեմատիկա Ս․Նիկոլսկի ‹‹Անտարես›› 2019
19. Բնագիտություն Գ․ Պետրոսյան ‹‹Զանգակ›› 2018
20. Տեխնոլոգիա Կ․Սողոմոնյան 2019
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ.Գյուրջինյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020
2. Մաթեմատիկա Բ.Նահապետյան,Ա.Աբրահամյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
2. Մաթեմատիկա Ս․Նիկոլսկի ‹‹Անտարես›› 2020
3. Ռուսաց լեզու Ն.Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
4. Ռուսաց լեզու Տ.Բաբայան… ‹‹Մանմար››  2019
5. Ռուսաց լեզու (խո­րացված ուս.համար) Բ.Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
6. Անգլերեն Գ.Գասպարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
7. Անգլերեն Լ.Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2020
8. Ֆրանսերեն Ն.Սելիվանովա… ‹‹Անտարես›› 2020
9. Գերմաներեն Բիմ ‹‹Անտարես›› 2020
10. Հայոց պատմություն Բ.Հարությունյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
11. Հայոց պատմություն Ա.Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
12. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
13. Համաշ.պատմություն Ա.Ստեփանյան, Ա.Քոսյան ‹‹Զանգակ›› 2018
14. Աշխարհագրություն Ա.Հովսեփյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
15. Բնագիտություն Է.Ղազարյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
16. Բնագիտություն Գ.Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2019
17. Ինֆ‎որմատիկա Ս.Ավետիսյան,Ս.Դանիելյան ‹‹ՏիգրանՄեծ›› 2020
18. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2021
19. Տեխնոլոգիա Ս.Հովսեփյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
19. Տեխնոլոգիա Կ․Սողոմոնյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2020
20. Եզդիերեն լեզու և գրա­կա­նություն Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2018
21. Եզդիերեն (6-8-րդ դա­սա­րան) Ա.Թամոյան,Հ Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
22. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2019
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ. Բարսեղյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2021
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2021
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2021
5. Ռուսաց լեզու Ն. Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
6. Ռուսաց լեզու Տ. Բաբայան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2019
10. Ֆրանսերեն Ն.Սելիվանովա,Է.Բերեգովսկայա ‹‹Անտարես›› 2019
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2019
12. Հայոց պատմություն Բ. Հարությունյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
13. Հայոց պատմություն Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2019
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
15. Համաշխարհային պատմություն Գ. Հարությունյան,Ա.Նազարյան ‹‹Զանգակ›› 2019
16. Աշխարհագրություն Ռ.Մարգարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
17. Ֆիզիկա Էդ.Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2018
18. Ֆիզիկա Ս.Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2018
19. Քիմիա Լ.Սահակյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
20. Քիմիա Գ. Ռուձիտիս, Ֆ. Ֆելդման ‹‹Անտարես›› 2018
21. Կենսաբանություն Տ.Թանգամյան, Ս. Սիսակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
22. Կենսաբանություն Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
23. Ինֆ‎որմատիկա Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹ՏիգրանՄեծ›› 2021
24. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
25. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2018
26. Եզդիերեն (6-8-րդ դա­սարան) Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
27. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2017
28. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2014
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ. Բարսեղյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2017
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
5. Ռուսաց լեզու Ն.Ռաֆայելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Անտարես›› 2019
7. Ռուսաց լեզու(խորաց­­ված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹Մանմար» 2020
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹Զանգակ ›› 2020
10. Ֆրանսերեն Ն. Սելիվանովա… ‹‹Անտարես›› 2020
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2020
12. Հայոց պատմություն Վ. Բարխուդարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
13. Հայոց պատմություն Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
15. Համաշխ. պատմություն Ա. Ստեփանյան, Ա.Նազարյան ‹‹Զանգակ›› 2018
16. Համաշխ. պատմություն Ն. Հովհաննիսյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2018
17. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
18. Հասարակագիտու թյուն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
19. Հասարակագիտու թյուն Ա. Գյուլբուդաղյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
20. Ֆիզիկա Էդ. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019
21. Ֆիզիկա Ս. Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2019
22. Քիմիա Լ.Սահակյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
23. Քիմիա Գ. Ռուձիտիս,Ֆ.Ֆելդման ‹‹Անտարես›› 2019
24. Կենսաբանություն Ս.Ամիրյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
25. Կենսաբանություն Ս. Սիսակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2019
26. Ինֆորմատիկա Ս. Ավետիսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
27. Նախնական զինվո­րական պատրաստու­թյուն Վ.Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
28. Եզդիերեն(6-8-րդ դա­սարան) Ա. Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
29. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
30. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2015
31. Քիմիա Ա․ Խաչատրյան ‹‹Զանգակ›› 2019
ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ.Բարսեղյան,Փ.Մեյթի­խանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ.›› 2018
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2018
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
5. Ռուսաց լեզու Ն.Ռաֆաելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Անտարես›› 2020
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2021
10. Ֆրանսերեն Ն. Սելիվանովա,Է. Բերեգովսկայա ‹‹Անտարես›› 2021
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2021
12. Հայոց պատմություն Վ.Բարխուդարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
13. Հայոց պատմություն Է. Գևորգյան… ‹‹Զանգակ›› 2019
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
15. Համաշխ. պատմություն Ա. Ստեփանյան… ‹‹Զանգակ›› 2019
16. Համաշխ. պատմություն Ն. Հովհաննիսյան.. ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020
17. Հայաստանի աշխարհագրություն Մ. Մանասյան Ա., Հովսեփյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
18. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
19. Հասարակագիտություն Ա. Գյուլբուդաղյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
20. Ֆիզիկա Է.Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020
21. Ֆիզիկա Ս. Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2020
22. Քիմիա Գ.Ռուձիտիս ‹‹Անտարես›› 2020
23. Քիմիա Լ. Սահակյան… ‹‹Տիգրան-Մեծ›› 2020
24. Կենսաբանություն Տ. Թանգամյան… ‹‹Զանգակ›› 2019
25. Կենսաբանություն Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
26. Ինֆորմատիկա Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
27. Նախնական զինվորական պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2020
28. Եզդիերեն Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2018
29. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
30. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2015
31. Կենսաբանություն Մ․ Մամոնտով 2019
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Լ.Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
2. Հայոց լեզու(հում. հոսքի համար) Լ.Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
3. Հայ գրականություն(ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Լ.Մնացականյան,Վ.Ներսիսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
4. Հայ գրականություն(հում. հոսքի համար) Հ. Բախչինյան,Ս. Սարինյան ‹‹Արևիկ›› 2021
5. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր.ընդհ. և հումանիտար հոսքերի համար Գ.Գևորգյան, Ա.Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր.բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար Գ.Գևորգյան, Ա.Սահակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրաչափություն (ընդհ. և հումանիտար հոսքերի համար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն(բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
10. Ռուսաց լեզու (հումանիտար հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
11. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
12. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
13. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
14. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
15. Հայոց պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Մելքոնյան … ‹‹Զանգակ›› 2021
16. Հայոց պատմություն(ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան … ‹‹Զանգակ›› 2021
17. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
18. Համաշխ. պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Քոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
19. Համաշխ. պատմություն(ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ա. Քոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
20. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
21. Հասարակագիտություն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
22. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
23. Ֆիզիկա (հումանիտար հոսքի համար) Հ. Կարայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Ա. Խաչատրյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
25. Քիմիա (հումանիտար հոսքի համար) Լ. Սահակյան,,, ‹‹Անտարես›› 2018
26. Կենսաբանություն(ընդհ. և բնա­գի­տա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
27. Կենսաբանություն (հումանիտար հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
28. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
29. Ինֆորմատիկա (ընդհ. և հում. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
30. Նախնական զինվորական պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն››   2017
31. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան,Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
32. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2016
33. Եզդիերեն Ա. Թամոյան,Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2018
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի հա­մար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Վ.Կիրակոսյան,Զ.Ավետիսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ.Գասպարյան,Ժ.Քալանթարյան ‹‹Արևիկ›› 2015
5. Հանրահաշիվ և մաթ­. անալիզի տար­րեր (ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքերի հա­մար) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տար­րեր (բնա­­գիտամաթ.հոսքի համար) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակ­յան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրա­չափություն(ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքերի հա­մար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն(բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
10. Ռուսաց լեզու (հումանիտար հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
11. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
12. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
13. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
14. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
15. Հայոց պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2015
16. Հայոց պատմություն(ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2015
17. Հայկական հարցի պատմություն-9-10 Ռ.Փիրումյան ‹‹Հայ Էդիթ›› 2004
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
19. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ռ. Սաֆրաստյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
20. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Գ. Հարությունյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
21. Աշխարհագրություն Ա. Պոտոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
22. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2015
23. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
24. Ֆիզիկա (հումանիտար հոսքի համար) Հ. Կարայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
25. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
26. Քիմիա (հումանիտար հոսքի համար) Լ. Սահակյան,,, ‹‹Անտարես›› 2018
27. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
28. Կենսաբանություն (հումանիտար հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
29. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթեմ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
30. Ինֆորմատիկա (ընդհ. և հում. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
31. Նախնական զին­վո­րա­կան պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
32. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան… ‹‹Սպիկա›› 2019
33. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2016
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Եղիազարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ.Գասպարյան,Ժ.Քալանթարյան Արևիկ 2016
5. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (ընդհ. և հումանի­տար հոսքերի համար) Գ.Գևորգյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (բնա­գիտամաթ. հոսքի համար) Գ.Գևորգյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրաչափություն(ընդհ. և հումանի­տար հոսքերի համար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ս.Ավետիսյան, Ս.Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
10. Ինֆորմատիկա (ընդ­­հա­նուր հոսքի հա­մար) Ս.Ավետիսյան, Ս.Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2018
11. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
12. Ռուսաց լեզու (հում. հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
13. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի համար Ս.Բաղդասարյան,Ս.Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
14. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան,Ս.Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
15. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան. ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2018
16. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան. ‹‹Զանգակ›› 2018
17. Հայոց պատմություն (հում. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Զանգակ›› 2016
18. Հայոց պատմություն (ընդհ. և բնագի­տամաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2016
19. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Նազարյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
20. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Վ. Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
21. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
22. Հասարակագիտություն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016
23. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2018
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան… ‹‹Զանգակ›› 2018
25. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2018
26. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան,Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2019
27. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե «Սպիկա» 2016