Երաշխավորված դասագրքերի ցանկ

Երաշխավորված դասագրքեր

Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և դրանց համապատասխան ուսուցչի ձեռնարկների հրատարակման ու բաշխման գործընթացը համակարգվում և վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից: Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա նախաշեմին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարը հաստատում է տվյալ ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը։ Համապատասխան  հրամանները հասանելի են նաև մեր կայքի  ՀՀ ԿԳՄՍ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում:

Ստորև ներկայացված են ՀՀ տարածքում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի ցանկերը՝  ըստ դասարանների, հեղինակների, հրատարակչության և լույս տեսնելու թվականի:   

Դասագրքերի  և դրանց մեթոդական ուղեցույցների թվայնացված տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի և մեթոդական ուղեցույցների էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել մեր կայքի ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում։

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Այբբենարան Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2024
2. Այբբենարան Ա.Քյուրքչյան, Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2024
3. Մայրենի Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022, 2024
4. Մայրենի Ա.Քյուրքչյան, Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2022, 2024
5. Մաթեմատիկա դասագիրք-տետր  (Iմաս) Վ.Հովհաննիսյան, Վ.Սարգսյան ‹‹Արևիկ›› 2024
6. Մաթեմատիկա դասագիրք-տետր (Iմաս) Ս. Մկրտչյան ‹‹Զանգակ›› 2024
7. Մաթեմատիկա  (II մաս) Վ.Հովհաննիսյան, Վ.Սարգսյան, Ռ.Հովսեփյան ‹‹Արևիկ›› 2022, 2024
8. Մաթեմատիկա  (II մաս) Ս. Մկրտչյան ‹‹Զանգակ›› 2022, 2024
9. Կերպարվեստ /աշխ.տետր/ Լ. Ներսիսյան, Ե.Գյուլմիսարյան ‹‹Զանգակ›› 2024
10. Տեխնոլոգիա /աշխ.տետր/ Ս. Հովսեփյան, Ա.Հարությունյան, Մ.Աղաջանյան, Լ.Վերդյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2024
11. Եզդիերեն այբբենարան Հ.Թամոյան, Ա.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2024
12. Քրդերեն այբբենարան Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2024
13. Խոսիր ասորերեն Տ.Մուրադովա, Ի. Յակուբովա ‹‹Նոյյան Տապան›› 2024
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1 Մայրենի  (Iմաս) Վ.Սարգսյան «Վ.Սարգսյան» 2023
2 Մայրենի  (II մաս) Վ.Սարգսյան «Վ.Սարգսյան» 2023
3 Մայրենի  (Iմաս) Ա.Արնաուդյան Մ.Մանուկյան «Էդիթ Պրինտ»  ՍՊԸ 2023
4 Մայրենի  (II մաս) Ա. Արնաուդյան Մ. Մանուկյան «Էդիթ Պրինտ»  ՍՊԸ 2023
5 Մաթեմատիկա (Iմաս) Ա. Արնաուդյան Գ. Բեդիրյան «Էդիթ Պրինտ»  ՍՊԸ 2023
6 Մաթեմատիկա (II մաս) Ա.Արնաուդյան Գ. Բեդիրյան «Էդիթ Պրինտ»  ՍՊԸ 2023
7 Մաթեմատիկա (Iմաս) Սոկրատ Մկրտչյան «Զանգակ-97»  ՍՊԸ 2023
8 Մաթեմատիկա (II մաս) Սոկրատ Մկրտչյան «Զանգակ-97»  ՍՊԸ 2023
9 Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն Ռ.Ստեփանյան Շ.Ամիրխանյան Լ.Մատինյան «Զանգակ-97»  ՍՊԸ 2023
10 Ես և շրջակա աշխարհը (Iմաս) Գ.Հովհաննիսյան Փ.Դավթյան Մ.Ղուկասյան «Աստղիկ  Գրատուն» ՍՊԸ 2023
11 Ես և շրջակա աշխարհը (II մաս) Գ.Հովհաննիսյան Փ.Դավթյան Մ.Ղուկասյան «Աստղիկ  Գրատուն» ՍՊԸ 2023
12 Ես և շրջակա աշխարհը (Iմաս) Ն.Պողոսյան Կ.Մարգարյան «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2023
13 Ես և շրջակա աշխարհը (II մաս) Ն.Պողոսյան Կ.Մարգարյան «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2023
14 Երաժշտություն Յ.Յուզբաշյան Ա.Փահլեվանյան Վ.Ավետիսյան «Զանգակ-97»  ՍՊԸ 2023
15 Երաժշտություն Ա.Գևորգյան Ա.Բաղդասարյան Գ.Մելիքսեթյան «Արևիկ Հրատարակչություն» ՓԲԸ 2023
16 Կերպարվեստ Մ.Մանուկյան,Ա.Անանյան Մ.Պետրոսյան «Զանգակ-97»  ՍՊԸ 2023
17 Տեխնոլոգիա Ժ.Ավետիսյան «Էդիթ Պրինտ»  ՍՊԸ 2023
18 Շախմատ /դասագիրք/ Ս.Միսակյան, Ն.Մովսիսյան Լ.Մարտիրոսյան «Հայաստանի շախմատի ակադեմիա»  հիմնադրամ 2023
19 Շախմատ / վարժությունների տետր/ Ն. Փիլոսյան Կ. Ալթունյան Ն. Մովսիսյան «Հայաստանի շախմատի ակադեմիա»  հիմնադրամ 2023
20 Ալափ-բիթ Տ.Մուրադովա, Ի. Յակուբովա ‹‹Նոյյան Տապան›› 2024
21 Քրդերեն  /2-րդ դասարան/ Ալիխանե Մանե ‹‹Սպիկա›› 2021
22 Քրդերեն  /3-րդ դասարան/ Ալիխանե Մանե ‹‹Սպիկա›› 2021
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը Գործածության ժամկետի ավարտը /տարեթիվ/
1 Մայրենի (I մաս) Վ.Սարգսյան, Հ․Խաչատրյան Ս․Գրիգորյան, Ե․Ջիլավյան, Ք․Գալստյան , Ն․Սարուխանյան Վ.Սարգսյան/հեղինակային հրատարակչություն/ 2024 2027
2 Մայրենի (II մաս)  Հ․Խաչատրյան Ս․Գրիգորյան, Ե․Ջիլավյան, Ք․Գալստյան , Ն․Սարուխանյան Վ.Սարգսյան/հեղինակային հրատարակչություն/ 2024 2027
3 Մայրենի (I մաս) Ա․Բալայան ,Կ․Չիբուխչյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
4 Մայրենի (II մաս) Ա․Բալայան ,Կ․Չիբուխչյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
5 Մաթեմատիկա (I մաս) Սոկրատ Մկրտչյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
6 Մաթեմատիկա (II մաս) Սոկրատ Մկրտչյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
7 Մաթեմատիկա (I մաս) Սամվել Հարությունյան «Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ 2024 2027
8 Մաթեմատիկա (II մաս) Սամվել Հարությունյան «Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ 2024 2027
9 Ռուսաց լեզու (I մաս) Ռ․Շտոյան ,Կ․Թամիրողլյան «Մանմար» ՓԲԸ 2024 2027
10 Ռուսաց լեզու (II մաս) Ռ․Շտոյան ,Կ․Թամիրողլյան «Մանմար» ՓԲԸ 2024 2027
11 Անգլերեն (I մաս) Ա․Ավետիսյան ,Գ․Գասպարյան , Հ․Քաջբերունի, Է․Ռևազյան , Ք․Սողիկյան «Մանմար» ՓԲԸ 2024 2027
12 Անգլերեն (II մաս) Ա․Ավետիսյան ,Գ․Գասպարյան , Հ․Քաջբերունի, Է․Ռևազյան , Ք․Սողիկյան «Մանմար» ՓԲԸ 2024 2027
13 Անգլերեն (I մաս) Հ․Ներսիսյան , Կ․Տոնոյան, Ա․Առաքելյան «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ /ՔՈԱՖ/ 2024 2027
14  Անգլերեն (II մաս) Հ․Ներսիսյան , Կ․Տոնոյան, Ա․Առաքելյան «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ /ՔՈԱՖ/ 2024 2027
15 Գերմաներեն (I մաս) Է․Էնդտ, Ա–Կ․Շիֆեր,Մ․ՔյոնիգՆ․Ռից–Ուդրի,Ք․Բրոհի,Լ․Մարտի «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2024 2027
16 Գերմաներեն (II մաս)  Է․Էնդտ, Ա–Կ․Շիֆեր,Մ․ՔյոնիգՆ․Ռից–Ուդրի,Ք․Բրոհի,Լ․Մարտի «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2024 2027
17 Ես և շրջակա աշխարհը (I մաս) Ն․Պողոսյան , Կ․Մարգարյան «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2024 2027
18 Ես և շրջակա աշխարհը (II մաս) Ն․Պողոսյան , Կ․Մարգարյան «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2024 2027
19  Ես և շրջակա աշխարհը (I մաս) Գ․Հովհաննիսյան, Փ․Դավթյան , Մ․Ղուկասյան «Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ 2024 2027
20 Ես և շրջակա աշխարհը (II մաս) Գ․Հովհաննիսյան, Փ․Դավթյան , Մ․Ղուկասյան «Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ 2024 2027
21 Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն Ռ․Ստեփանյան,Շ․Ամիրխանյան,Լ․Մատինյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
22 Երաժշտություն Յու․Յուզբաշյան, Գ․Ֆրանգուլյան, Վ․Ավետիսյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
23 Երաժշտություն Ա․Գևորգյան, Ա․Բաղդասարյան, Գ․Մելիքսեթյան «Արևիկ հրատարակչություն» ՓԲԸ 2024 2027
24 Կերպարվեստ Մ․Պետրոսյան, Մ․Մանուկյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2027
25 Տեխնոլոգիա Ս․Հովսեփյան , Ա․Հարությունյան , Մ․Աղաջանյան , Լ․Վերդյան «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ 2024 2027
26 Տեխնոլոգիա Ժաննա Ավետիսյան «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 2024 2027
27 Շախմատ /դասագիրք/ Ն․Մովսիսյան, Լ․Մարտիրոսյան «Հայաստանի շախմատի ակադեմիա» հիմնադրամ 2024 2027
28 Շախմատ /վարժությունների տետր/ Ն․Մովսիսյան, Լ․Մարտիրոսյան «Հայաստանի շախմատի ակադեմիա» հիմնադրամ 2024 2025
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Մայրենի (Iմաս) Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հե­քեք­յան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2021, 2022
2. Մայրենի (II մաս) Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հե­քեք­յան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2021, 2022
3. Մայրենի  (Iմաս) Վ.Սարգսյան, Կ. Թորոսյան, Հ.Խաչատրյան, Կ.Չիբուխչյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021, 2022
4. Մայրենի  (II մաս) Վ.Սարգսյան, Կ. Թորոսյան, Հ.Խաչատրյան, Կ.Չիբուխչյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021, 2022
5. Մաթեմատիկա  (Iմաս) Վ. Հովհաննիսյան, Ս.Հարությունյան, Վ.Սարգսյան, Ս.Սարդսյան ‹‹Արևիկ›› 2021, 2022
6. Մաթեմատիկա  (II մաս) Վ. Հովհաննիսյան, Ս.Հարությունյան, Վ.Սարգսյան, Ս.Սարդսյան ‹‹Արևիկ›› 2021, 2022
7. Մաթեմատիկա  (Iմաս) Ս. Մկրտչյյան, Ա.Աբրահամյան, Ս.Իսկանդարյան ‹‹Զանգակ›› 2021, 2022
8. Մաթեմատիկա  (II մաս) Ս. Մկրտչյյան, Ա.Աբրահամյան, Ս.Իսկանդարյան ‹‹Զանգակ›› 2021, 2022
9. Ռուսաց լեզու  (Iմաս) Ն.Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
10. Ռուսաց լեզու  (II մաս) Ն.Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
11. Ռուսաց լեզու  (Iմաս) Բ. Եսաջանյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
12. Ռուսաց լեզու  (II մաս) Բ. Եսաջանյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
13. Ռուսաց լեզու /խ. ուս./ Բ. Եսաջանյան ‹‹Ֆիլին›› 2023
14. Անգլերեն  (Iմաս) Գ.Գասպարյան, Ն.Հովհաննիսյան, Հ.Քաջբերունի ‹‹Արևիկ›› 2022
15. Անգլերեն  (II մաս) Գ.Գասպարյան, Ն.Հովհաննիսյան, Հ.Քաջբերունի ‹‹Արևիկ›› 2022
16. Անգլերեն  (Iմաս) Մ. Ապրեսյան, Ս.Մարտիրոսյան, Ե.Մարտիրոսյան, Ն.Թովմասյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
17. Անգլերեն  (II մաս) Մ. Ապրեսյան, Ս.Մարտիրոսյան, Ե.Մարտիրոսյան, Ն.Թովմասյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
18. Ֆրանսերեն ‹‹Bon voyage -2›› (Iմաս) Կ.Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
19. Ֆրանսերեն ‹‹Bon voyage -2›› (II մաս) Կ.Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
20. Գերմաներեն  (Iմաս) Մ.Աստվածատրյան, Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
21. Գերմաներեն  (II մաս) Մ.Աստվածատրյան, Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
22. Ես և շրջակա աշխարհը (I մաս) Ա. Հովսեփյան, Գ.Հովհաննիսյան, Ն.Տողանյան, Լ.Ավագյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021, 2022
23. Ես և շրջակա աշխարհը (II մաս) Ա. Հովսեփյան, Գ.Հովհաննիսյան, Ն.Տողանյան, Լ.Ավագյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021, 2022
24. Ես և շրջակա աշխարհը, Iմ. Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2021, 2022
25. Ես և շրջակա աշխարհը, II մ. Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2021, 2022
26. Երաժշտություն Յու. Յուզբաշյան, Ա.Փահլևանյան, Ա.Լուսինյան ‹‹Զանգակ›› 2023
27. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2021, 2023
28. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան, Ա.Հարությունյան, Մ.Աղաջանյան, Լ.Վերդյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021, 2022
29. Շախմատ /դասագիրք/ Հ. Թումանյան Հայաստանի շախմատի ակադեմիա 2023
30. Շախմատի վարժությունների տետր Հ.Թումանյան Հայաստանի շախմատի ակադեմիա 2024
31. Ֆիզկուլտուրա  (Iմաս) Գ. Ծառուկյան, Վ.Առաքելյան, Ֆ.Ղազարյան, Յու. Գրիգորյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
32. Ֆիզկուլտուրա  (Il մաս) Գ. Ծառուկյան, Վ.Առաքելյան, Ֆ.Ղազարյան, Յու. Գրիգորյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
33. Ալափ-բիթ Տ.Մուրադովա ‹‹Նոյյան Տապան›› 2024
34. Եզդի գրականություն 4 Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2022
36. Քրդերեն 4 Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2022
NԴասագրքի անվանումըՀեղինակըՀրատարակչությունըՀրատարակման
տարեթիվը
Գործածության ժամկետի ավարտը
/տարեթիվ/
1Կերպարվեստ 5Լ․Ղազարյան, Մ․Սարիբեկյան, Ա․Անանյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
NԴասագրքի անվանումըՀեղինակըՀրատարակչությունըՀրատարակման
տարեթիվը
1.Մայրենի

Ա․ Գալստյան,

Թ․ Թովմասյան

‹‹Էդիթ Պրինտ››2023
2.Մաթեմատիկա

Ս․ Գոգյան,

Ն․ Ռավոևա

‹‹Մասնակցային դպրոց››2023
3.ԱնգլերենԼ․ Գրիգորյան‹‹Զանգակ – 97››2023
4.ԱնգլերենՄ․ Ամիրաղյան, Կ․ Պողոսյան,Ք․ Տոնոյան, Գ․ Վարդանյան‹‹Մարի Հրատարակչություն››2023
5.ՏեխնոլոգիաԺ․ Ավետիսյան‹‹Էդիթ Պրինտ››2023
6.Տեխնոլոգիա Կ․ Սողոմոնյան‹‹Աստղիկ Գրատուն››2023
7.Ֆիղկուլտուրա

Յ․ Գիրգորյան,

Մ․ Աբրահամյան

‹‹Աստղիկ Գրատուն››2023
8.Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն

Գ․ Վերիջանյան,

Հ․ Այվազյան

‹‹Անտարես››2023
9.Գերմաներեն

Կ․ Հովհաննիսյան,

Լ․ Սաֆարյան

‹‹Զանգակ–97››2023
10.Բնություն

Տ․ Թանգամյան,

Հ. Հարությունյան,Ս․ Գալոյան

‹‹Էդիթ Պրինտ››2023
11.Բնություն

Է․ Ղազարյան, Գ․ Մելիքյան,

Գ․ Դանագուլյան, Լ․ Հակոբյան

‹‹Աստղիկ Գրատուն››2023
12.Երաժշտություն

Ա․ Գևորգյան, Ա․ Բաղդասարյան,

Գ․ Մելիքսեթյան

‹‹Արևիկ հրատարակչություն››2023
13.Երաժշտություն

Յ․ Յուզբաշյան, Ա․ Փահլևանյան,

Վ․ Ավետիսյան, Ա․ Ավետիսյան

‹‹Զանգակ-97››2023
14.Եզդի գրականություն /5-րդ դասարան/

Ա. Թամոյան,

Հ. Թամոյան

‹‹Սպիկա››2023
15Եզդիերեն /3-5/

Ա. Թամոյան,

Հ. Թամոյան

‹‹Սպիկա››2023
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Կազմակերպություն Հրատարակման տարեթիվը Գործածության ժամկետի ավարտը /տարեթիվը/
1 Անգլերեն 6 Մ. Ամիրաղյան Կ. Պողոսյան Կ. Տոնոյան Գ. Վարդանյան «Մարի հրատարակչություն» ՍՊԸ 2024 2028
2 Անգլերեն 6 Ժ. Թահմազյան Ք. Տոնոյան Ա. Առաքելյան «Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ 2024 2028
3 Թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն 6 Հ. Այվազյան Գ. Վելիջանյան «Անտարես» ՍՊԸ 2024 2028
4 Բնություն 6 Ս. Գալոյան Տ. Թանգամանյան Տ. Բաբայան Հ. Հարությունյան «Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ 2024 2028
5 Բնություն 6 Է. Ղազարյան Գ. Մելիքյան Թ. Վարդանյան Լ. Հակոբյան «Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ 2024 2028
6 Երաժշտություն 6 Ա. Գևորգյան Ա. Բաղդասարյան Գ. Մելիքսեթյան «Արևիկ Հրատարակչություն» ՓԲԸ 2024 2028
7 Երաժշտություն 6 Տ. Շախկուլյան Ա. Ավանեսով «Զանգակ-97» ՍՊԸ 2024 2028
8 Գերմաներեն 6 Կ. Հովհաննիսյան Լ. Սաֆարյան Ա. Թառլոյան «Զանգակ-97» ՍՊԸ 2024 2028
9 Գերմաներեն 6 Է. Ջենքինս Քրում Ք. Քլեմենթ «Մասնակցային դպրոց» կրթական  հիմնադրամ 2024 2028
10 Կերպարվեստ 6 Մ. Սարիբեկյան Լ. Ղազարյան «Զանգակ-97» ՍՊԸ 2024 2028
11 Տեխնոլոգիա 6 Ա. Հարությունյան Ս. Հովսեփյան Մ. Աղաջանյան Լ. Վերդյան «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ 2024 2028
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը Գործածության ժամկետի ավարտը /տարեթիվ/
1 Գերմաներեն  7 Մ․Մաթևոսյան , Ս․Հայթյան «Արևիկ» ՓԲԸ 2024 2028
2 Գերմաներեն  7  Է․Ջենքինս Քրում Ք․Քլեմենթ «Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ 2024 2028
3 Կերպարվեստ 7 Լ․Ղազարյան, Մ․Սարիբեկյան , Ա․Անանյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ 2024 2028
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Հայոց լեզու Փ․ Մեյթիխանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
2. Հայոց լեզու Հ․ Զաքարյան, Յ․ Ավետիսյան, Գ․ Մկրտչյան, Լ․ Գրիգորյան ‹‹Զանգակ-97›› 2023
3. Գրականություն Ա․ Նիկողոսյան, Ա․ Վարդանյան ‹‹Անտարես›› 2023
4. Հանրահաշիվ Հ․ Միքաելյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
5. Հանրահաշիվ Ս․ Գոգյան, Վ․ Դիլանյան ‹‹Մասնակցային դպրոց›› 2023
6. Երկրաչափություն Ս․ Հարությունյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
7. Երկրաչափություն Գ․ Աղեկյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
8. Անգլերեն Լ․ Գիրգորյան ‹‹Զանգակ-97›› 2023
9. Հայոց պատմություն Ս․ Հովհաննիսյան ‹‹Մասնակցային դպրոց›› 2023
10. Համաշխարհային պատմություն Ա․ Խաչիկյան, Գ․ Հովակիմյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
11. Համաշխարհային պատմություն Ա․ Քոսայան, Ա․ Նազարյան ‹‹Զանգակ-97›› 2023
12. Հասարակագիտություն Հ․ Բայադյան, Դ․ Ստեփանյան, Վ․ Սողոմոնյան ‹‹Մասնակցային դպրոց›› 2023
13. Հասարակագիտություն Կ․ Հարությունյան,Հ․ Բարսեղյան, Ն․ Գալստյան, Ա․ Մանուչարյան, Տ․ Սիմոնյան ‹‹Զանգակ-97›› 2023
14. Ֆիզիկա Գ․ Մելիքյան ‹‹էդիթ Պրինտ›› 2023
15. Աշխարհագրություն Թ․ Վարդանյան, Ա․ Պոտոսյան, Վ․ Ասատրյան,Լ․ Հակոբյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
16. Քիմիա Ք․ Բդոյան, Զ․ Կարապետյան, Մ․ Գափոյան ‹‹Ք․ Բդոյան›› 2023
17. Քիմիա Ա․ Խաչատրյան, Գ․ Ներսիսյան ‹‹Զանգակ–97›› 2023
18. Կենսաբանություն Ա․ Եսայան, Ս․ Պիպոյան, Լ․ Հակոբյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
19. Կենսաբանություն Ա․ Կիրակոսյան, Ե․ Սողոյան, Հ․ Աբրահամյան ‹‹Անտարես›› 2023
20. Երաժշտություն Տ․ Շախկուլյան ‹‹Զանգակ-97›› 2023
21. «Եզդի գրականություն» 6-րդ դասարան Ա.Թամոյան, Հ.Թամոյան, Խ.Հաջոյան « Սպիկա» 2021
22. «Եզդի գրականություն» 7-րդ դասարան Ա.Թամոյան, Հ.Թամոյան, Խ.Հաջոյան « Սպիկա» 2021
NԴասագրքի անվանումըՀեղինակըՀրատարակչությունըՀրատարակման
տարեթիվը
Գործածության ժամկետի ավարտը
/տարեթիվ/
1Անգլերեն 8Ք․Խոխիաշվիլի, Լ․Ստեփանյան , Ա․Առաքելյան«Հայաստանի մանուկներ» բարեգործական հիմնադրամ20242028
2Անգլերեն 8 Մ․Ամիրաղյան , Կ․Պողոսյան , Ք․Տոնոյան , Գ․Վարդանյան«Մարի հրատարակչություն» ՍՊԸ20242028
3Գերմաներեն 8Է․Ջենքինս Քրում Ք․Քլեմենթ«Մասնակցային դպրոց» կրթական հիմնադրամ20242028
4Գրականություն 8Ա․Նիկողոսյան, Ա․Վարդանյան «Անտարես» ՍՊԸ20242028
5Գրականություն 8Դ․Գասպարյան «Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ20242028
6Կենսաբանություն 8Ա․Կարապետյան , Լ․Հակոբյան , Գ․Սևոյան, Ա․Եսայան«Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ20242028
7Կենսաբանություն 8Գ․Միրզոյան , Տ․Թանգամանյան«Տիգրան Մեծ հրատարակչություն» ՓԲԸ20242028
8Կերպարվեստ 8Ե․Գյուլմիսարյան , Ա․Հակոբյան «Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
9Հայոց լեզու 8Հ․Զաքարյան, Յ․Ավետիսյան , Գ․Մկրտչյան , Լ․Գրիգորյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
10Հայոց լեզու 8Փ․Մեյթիխանյան«Աստղիկ գրատուն» ՍՊԸ20242028
11Երկրաչափություն 8Գ․Աղեկյան«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ20242028
12Երկրաչափություն 8Ս․Հակոբյան , Ն․Ղազարյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
13Երաժշտություն 8Ռ․Եսայան«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ20242028
14Երաժշտություն 8Ա․Ավանեսով, Տ․Շախկուլյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
15Քիմիա 8Ք․Բդոյան , Մ․Գափոյան , Զ․ԿարապետյանՔնարիկ Բդոյան20242028
16Քիմիա 8 Ա․Խաչատրյան, Գ․Ներսիսյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
17Ֆիզիկա 8Գ․Մելիքյան , Ս․Մաիլյան«Էդիթ Պրինտ» ՍՊԸ20242028
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Հայոց լեզու Հ. Բարսեղյան, Փ. Մեյթիխանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ.›› 2023
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի,Մ․ Պոտապով, Ն․ Ռեշետնիկով, Ա․ Շևկին ‹‹Անտարես›› 2023
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան,Վ․ Բուտուզով, Ս․ Կադոմցև, Է․ Պոզնյակ, Ի․ Յուդինա ‹‹Զանգակ›› 2023
5. Ռուսաց լեզու Ն. Ռաֆաելյան, Ռ․ Գրձելյան, Ռ․ Տեր–Առաքելյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2020
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան, Գ․ Յազիչյան ‹‹Անտարես›› 2020
7. Անգլերեն Գ. Գասպարյան,Ն․ Հովհաննիսյան, Հ․ Քաջբերունի ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2021
8. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2021
9. Ֆրանսերեն Ն. Սելիվանովա, Է. Բերեգովսկայա ‹‹Անտարես›› 2021
10. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2021
11. Հայոց պատմություն Վ.Բարխուդարյան, Ա․Հակոբյան, Հ.․ Հարությունյան․ Է․ Մինասյան, Ա․ Ղուկասյան Վ․ Ղազախեցյան, Է․ Մելքոնյան, ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
12. Հայոց պատմություն Է. Գևորգյան, Կ․ Խաչատրյան,Ա․ Վիրաբյան ‹‹Զանգակ›› 2019
13. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան, Ա․ Ղուկասյան Վ․ ԵՊՍ․ Նավասարդյան, ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
14. Համաշխարհային պատմություն Ա. Ստեփանյան, Ա․ Նազարյան, Ռ․ Սաֆրաստյան ‹‹Զանգակ›› 2019
15. Համաշխարհային պատմություն Ն. Հովհաննիսյան, Ա․ Ղուկասյան, Հ․ Ալեքսանյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2019
16. Հայաստանի աշխարհագրություն Մ. Մանասյան, Ա. Հովսեփյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
17. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան, Ա․ Ղազարյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
18. Հասարակագիտություն Ա. Գյուլբուդաղյան, Կ․ Հարությունյան,Տ․ Թովմասյան ‹‹Զանգակ›› 2023
19. Ֆիզիկա Է.Ղազարյան, Ա․ Կիրակոսյան, Գ․ Մելիքյան,Ռ․ Թոսունյան, Ս․ Մաիլյան,Ս․ Ներսիսյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2020
20. Ֆիզիկա Ս. Գրոմով, Ն․ Ռոդինա ‹‹Անտարես›› 2020
21. Քիմիա Գ.Ռուձիտիս ‹‹Անտարես›› 2020
22. Քիմիա Լ. Սահակյան, Հ․ Խաչատրյան, Ք․ Բդոյան ‹‹Տիգրան-Մեծ›› 2020
23. Քիմիա Ա. Խաչատրյան ‹‹Զանգակ›› 2020
24. Կենսաբանություն Տ. Թանգամյան, Ջ․ Սաֆարյան ‹‹Զանգակ›› 2019
25. Կենսաբանություն Է. Գևորգյան, Ֆ․ Դանիելյան, Ա․ Եսայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2019
26. Կենսաբանություն Մ. Մամոնտով, Վ․ Զախարով,Ն․ Սոնին ‹‹Անտարես›› 2019
27. Ինֆորմատիկա Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2020
28. Նախնական զինվորական պատրաստություն Վ. Օհանյան,Ս․ Մարգարյան, Վ․ Առաքելյան, Հ․ Գաբրիելյան, Լ․ Ղազարյան, Վ․ Աստանյան, Ռ․ Ալավերդյան, Հ․ Մաթևոսյան, Ա․ Վիրաբյան, Ս․ Հովհաննիսյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2020
29. «Եզդիերեն» 9-10-րդ դասարաններ Ա.Թամոյան, Հ.Թամոյան «Սպիկա» 2021
NԴասագրքի անվանումըՀեղինակըՀրատարակչությունըՀրատարակման
տարեթիվը
Գործածության ժամկետի ավարտը
/տարեթիվ/
1Հայոց լեզու 10Հ․Զաքարյան, Յ․Ավետիսյան , Գ․Մկրտչյան , Լ․Գրիգորյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
2Հայոց լեզու 10 Փ․Մեյթիխանյան«Աստղիկ Գրատուն» ՍՊԸ20242028
3Գերմաներեն 10Կ․Հովհաննիսյան , Լ․Սաֆարյան , Ա․Թառլոյան«Զանգակ–97» ՍՊԸ20242028
NԴասագրքի անվանումըՀեղինակըՀրատարակչությունըՀրատարակման
տարեթիվը
1.Հայ գրականությունՍ․ Հարությունյան‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
2.ՀանրահաշիվԿ․ Առաքելյան‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
3.ԵրկրաչափությունԳ․ Աղեկյան,‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
4.ԵրկրաչափությունՍ․ Հակոբյան‹‹Զանգակ – 97››2024
5.ԱնգլերենԼ․ Գրիգորյան‹‹Զանգակ – 97››2024
6.ԱշխարհագրությունԱ․ Խաչատրյան, Յ․ Մուրադյան‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
7.Հասարակագիտություն

Կ․ Հարությունյան,Հ․ Բարսեղյան,

Ն․ Գալստյան, Ա․ Մանուչարյան

‹‹Զանգակ – 97››2024
8.ՖիզիկաԳ․ Մելիքյան, Ս․ Մաիլյան‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
9.ԵրաժշտությունԱ․ Ավանեսով, Տ․ Շախկուլյան‹‹Զանգակ – 97››2024
10.ԵրաժշտությունՌ. Եսայան‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
11.ԿերպարվեստԵ․ Գյուլմիսարյան‹‹Զանգակ – 97››

2024

 

12.Բնագիտություն

Ս․ Գալոյան, Գ․ Մելիքյան,

Հ․ Հարությունյան,

Կ․ Ավետիսյան, Տ․ Թանգամյան

‹‹Էդիթ Պրինտ››2024
13.

Եզդի գրականություն

/10-րդ դասարան/

Ա.Թամոյան, Հ.Թամոյան, Խ.Հաջոյան «Սպիկա»2021
14Քրդերեն /10-րդ դասարան/Ալիխանե Մամե «Սպիկա»2021
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի հա­մար) Լ. Եզեկյան, Ա․ Սարգսյան, Ռ․ Սաքապետոյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան, Ա․ Սարգսյան, Ռ․ Սաքապետոյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Վ. Կիրակոսյան, Զ. Ավետիսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2022
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ. Գասպարյան, Ժ. Քալանթարյան ‹‹Արևիկ›› 2022
5. Հանրահաշիվ և մաթ­. անալիզի տար­րեր (ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքեր) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տար­րեր (բնա­­գիտամաթ.հոսքի համար) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակ­յան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
7. Երկրա­չափություն (ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքերի հա­մար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
8. Երկրաչափություն (բնագիտամաթ.հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2023
9. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ն.Բայբուրթյան, Ռ․ Գրձելյան, Ա․ Չիտչյան Ի․ Մանուչարյան, Ի․ Մելիք–Օհանջանյան, ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
10. Ռուսաց լեզու  (հումանիտար հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան, Կ․ Մխիթարյան, Ռ․ Տեր–Առաքելյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
11. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս․Բաղդասարյան, Ս․ Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
12. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս. Բաղդասարյան, Ս․ Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
13. Ֆրանսերեն Վ. Ստեփանյան,Դ․ Ղազարյան, Ա․ Եղիազարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
14. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան, Ս․ Ոսկանյան,Լ․ Սաֆարյան ‹‹Զանգակ›› 2023
15. Հայոց պատմություն (հում. հոսքի համար) Ա. Մելքոնյան, Ա․ Նազարյան Վ․ Բարխուդարյան, Գ․ Հարությունյան, Պ․ Չոբանյան,Ա․ Սիմոնյան ‹‹Զանգակ›› 2022
16. Հայոց պատմություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան, Կ․ Խաչատրյան Վ․ Բարխուդարյան, Պ․ Չոբանյան,Ա․ Սիմոնյան, Ա․ Նազարյան,Է․ Գևորգյան, ‹‹Զանգակ›› 2022
17. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան, Ա․ Նազարյան Վ․ ԵՊՍ․ Նավասարդյան, ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2021
18. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ռ. Սաֆրաստյան, Վ․ Ղլեչյան,Վ․ Պետրոսյան, Ա․ Նազարյան ‹‹Զանգակ›› 2023
19. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Գ. Հարությունյան, Ռ․ Սաֆրաստյան, Վ․ Ղլեչյան ‹‹Զանգակ›› 2023
20. Աշխարհագրություն Ա. Պոտոսյան,Մ. Մանասյան, Խ. Սարգսյան,Ա. Գրիգորյան, Թ. Վարդանյան,Ա. Հովսեփյան ‹‹Զանգակ›› 2023
21. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան, Ա. Վաղարշյան, Ա. Գյուլբուդաղյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2022
22. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան,Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան,Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
23. Ֆիզիկա (հումանիտար հոսքի համար) Հ. Կարայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան, Ա. Խաչատրյան ‹‹Զանգակ›› 2023
25. Քիմիա (հումանիտար հոսքի համար) Լ. Սահակյան ‹‹Անտարես›› 2023
26. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան, Ֆ. Դանիելյան, Ա. Եսայան, Գ. Սևոյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
27. Կենսաբանություն (հումանիտար հոսքի համար) Է. Գևորգյան,Ֆ. Դանիելյան, Ա. Եսայան, Գ. Սևոյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
28. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթեմ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
29. Ինֆորմատիկա (ընդհ. և հում. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
30. Նախնական զին­վո­րա­կան պատրաստություն Վ. Օհանյան, Ս. Մարգարյան, Վ. Առաքելյան,Լ. Ղազարյան, Վ. Աստանյան,Ֆ. Երիցյան, Ռ. Ալավերդյան, Ա. Վիրաբյան Հ. Մաթևոսյան, ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
31. Եզդի գրականություն /11-րդ դասարան/ Ա.Թամոյան, Հ.Թամոյան, Խ. Հաջոյան «Սպիկա» 2021
32. Քրդերեն /11-րդ դասարան/ Ալիխանե Մամե «Սպիկա» 2021
N Դասագրքի անվանումը Հեղինակը Հրատարակչությունը Հրատարակման տարեթիվը
1. Հայոց լեզու (ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար) Լ. Եզեկյան. Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան, Ա. Սարգսյան, Ռ. Սաքապետոյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Եղիազարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ. Գասպարյան, Ժ. Քալանթարյան ‹‹Արևիկ›› 2023
5. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (ընդհանուր և հումանի­տար հոսքերի համար) Գ. Գևորգյան, Ա. Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (բնա­գիտամաթ. հոսքի համար) Գ. Գևորգյան, Ա. Սահակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
7. Երկրաչափություն (ընդհ. և հումանի­տար հոսքերի համար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
8. Երկրաչափություն (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2023
9. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
10. Ինֆորմատիկա (ընդ­­հա­նուր հոսքի հա­մար) Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
11. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի) Ն. Բայբուրթյան,Ի. Մանուչարյան, Ի. Մելիք-Օհանջանյան, Ա. Չիտյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
12. Ռուսաց լեզու (հում. հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան, Ռ. Տեր-Առաքելյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2019
13. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի ) Ս. Բաղդասարյան, Ս. Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
14. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան, Ս. Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023
15. Ֆրանսերեն Վ. Ստեփանյան,Դ. Ղազարյան, Ա. Եղիազարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2023  
16. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան, Լ. Սաֆարյան ‹‹Զանգակ›› 2023
17. Հայոց պատմություն (հում. հոսքի համար) Է. Գևորգյան, Ա. Մելքոնյան, Կ. Խաչատրյան, Յ. Հովսեփյան, Ա. Վիրաբյան, Է. Մինասյան ‹‹Զանգակ›› 2023
18. Հայոց պատմություն (ընդհ. և բնագի­տամաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան, Յ. Հովսեփյան, Է. Գրիգորյան, Ա. Վիրաբյան, Է. Մինասյան ‹‹Զանգակ›› 2023
19. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Նազարյան, Ռ. Սաֆրաստյան, Վ. Պետրոսյան ‹‹Զանգակ›› 2023
20. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Վ. Պետրոսյան, Ա. Նազարյան, Ռ. Սաֆրաստյան ‹‹Զանգակ›› 2023
21. Աշխարհագրություն Մ. Մանասյան,Ա. Հովսեփյան, Ա. Պոտոսյան ‹‹Զանգակ›› 2023
22. Հասարակագիտություն Ս. Պետրոսյան, Ս. Խաչատրյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2023
23. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան, Ա. Կիրակոսյան, Գ. Մելիքյան, Ա. Մամյան, Ս. Մաիլյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2023
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան, Ա. Խաչատրյան ‹‹Զանգակ›› 2023
25. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան, Ֆ. Դանիելյան. Ա. Եսայան,Գ. Սևոյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2023
26. Քրդերեն /12-րդ դասարան/ Ալիխանե Մամե «Սպիկա» 2021