Դասարաններ

Դասարաններ

1-ին դասարան
Մայրենի
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Տեխնոլոգիա
Ֆիզկուլտուրա
2-րդ դասարան
Մայրենի
Ռուսաց լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Տեխնոլոգիա
Ես և շրջակա աշխարհը
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
3-րդ դասարան
Մայրենի
Ռուսաց լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Օտար լեզու
Ես և շրջակա աշխարհը
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
Տեխնոլոգիա
4-րդ դասարան
Մայրենի
Ռուսաց լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Տեխնոլոգիա
Ես և շրջակա աշխարհը
Օտար լեզու
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
5-րդ դասարան
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մայրենի
Ռուսաց լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Հայրենագիտությոն
Բնագիտություն
Տեխնոլոգիա
Ես և շրջակա աշխարհը
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
6-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Մայրենի
Ռուսաց լեզու
Մաթեմատիկա
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Հայրենագիտությոն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Բնագիտություն
Տեխնոլոգիա
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Շախմատ
7-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Երաժշտություն
Կերպարվեստ
Հայրենագիտությոն
Գրականություն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Տեխնոլոգիա
Կենսաբանություն
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
8-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Հայրենագիտությոն
Հասարակագիտություն
Գրականություն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
9-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Հայրենագիտությոն
Հասարակագիտություն
Գրականություն
Համաշխարյային պատմություն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Հայաստանի աշխարհագրություն
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
10-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Հայրենագիտությոն
Հասարակագիտություն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
11-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Հայրենագիտությոն
Հասարակագիտություն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն
12-րդ դասարան
Հայոց պատմություն
Հայոց եկեղեցու պատմություն
Հայոց լեզու
Ռուսաց լեզու
Հայրենագիտությոն
Հասարակագիտություն
Համաշխարյային պատմություն
Աշխարհագրություն
Կենսաբանություն
ՆԶՊ
Ֆիզկուլտուրա
Ֆիզիկա
Քիմիա
Հանրահաշիվ
Երկրաչափություն