Գումարում երկնիշ թվերի սահմանում

5
(2)

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
«Երկնիշ թվեր։ Թվային առանցք» ԷԿՌ-ի համար