Գումարման գործողություն 1-20 թվերի սահմանում

5
(2)

ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ
«Գումարման գործողություն 1-20 թվերի սահմանում» ԷԿՌ-ի համար