Գնահատում/Քիմիաի Դասագրքեր

«Անտարես», «Просвещение» հրատարակչություններ

Հեղինակներ`
Գ. Ե. ՌՈՒՁԻՏԻՍ
Ֆ. Հ. ՖԵԼԴՄԱՆ