Գնահատում/ Մաթեմատիկայի դասագրքեր

«Մանմար» հրատարակչություն

Հեղինակներ`
Բորիս Սերգեյի Նահապետյան
Աշոտ Սերգեյի Աբրահամյան