Էլեկտրոնային ռեսուրսներ

Էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսներ

Նոր էլեկտրոնային ուսումնական ռեսուրսների ստեղծումը և դրանց նպատակային կիրառումը հնարավորություն է տալիս մշակելու ասպարեզում առկա խնդիրների լուծման առավել արդյունավետ ընթացակարգ և սահմանելու հավակնոտ նպատակներ: Այս գործընթացը ևս՝ մշակումից մինչ ստեղծում և կիրառում, մեր ընթացիկ և ապագա ծրագրերի շարքում է:

Մենք հավատում ենք, որ Հայաստանի ուսուցիչները և կրթության ոլորտի բոլոր ներկայացուցիչները կարճ ժամանակում կյուրացնեն էլեկտրոնային ռեսուրսները ուսումնական գործընթացում արդյունավետորեն կիրառելու հմտությունները՝ դրանով իսկ առավել գրավիչ ու արդիական դարձնելով կրթական միջավայրը:

imdproc.am կրթական կայք

E-das.am հարթակ

learnpro.am հարթակ

Ուսուցչի ձեռնարկ