ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԷԼԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ ՁԵՌՔ ԲԵՐԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

   Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը «Մեկ երեխա-մեկ համակարգիչ» ծրագրի շրջանակում Վայոց Ձորի մարզի հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններին տրամադրում է ԱրմԹաբ պլանշետներ, որոնք պետք է ունենան էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսներ և հղումներ՝ 1-ին, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ դասարաններում սովորողների և ուսուցիչների կողմից ուսումնական գործընթացում կիրառելու համար:    Հիմնադրամը մեկ տարվա օգտագործման իրավունքով ձեռք…

Մարզային մասնագետների դասընթաց

23․09․2017 տեղի ունեցավ Վայոց Ձորի մարզի տարրական դասարանների ուսուցիչ – մենթորների համար կազմակերպված սեմինար – քննարկումը: Ներկայացվեց նաև «Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների և թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դպրոցում» ուսուցչի ձեռնարկը

Ամփոփվել են վերապատրաստման արդյունքները

Ամփոփվել են վերապատրաստման արդյունքները

Ապրիլի 11-ին ամփոփվեցին մարտի 17-ից ընթացող՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարման իրավունք/հավաստագիր/ ստանալու համար դիմած անձանց համար Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կազմակերպած դասընթացների արդյունքները: Կազմակերպության կողմից վերապատրաստում անցած 41 մասնակիցները ստացան հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման քննություններին մասնակցելու վկայականներ:

Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց

Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց

2017 թվականի մարտի 15-17-ը «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը» իրականացնում է եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց «Դպրոցի գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության պատրաստման առանձնահատկությունները և նրա դերը դպրոցի զարգացման ծրագրում» թեմայով: Վերապատրաստման դասընթացը նախատեսված Է ուսումնական հաստատությունների տնօրենների, փոխտնօրենների, ուսուցիչների և հաստատության այն աշխատակիցների համար, ովքեր ընդգրկված են ներքին գնահատման հաշվետվության, զարգացման ծրագրի կազմման, ինչպես նաև…

Humanities

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…

Science

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…