ՓՈՐՁԻ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒՄ

Սիրելի՛ այցելուներ, այս էջում կարող են տեղադրվել դասագրքերի, էլ․ուսումնական ռեսուրսների, ուսուցչի ձեռնարկների վերաբերյալ ձեր համառոտ վերլուծական անդրադարձերը (առավելագույնը 600 սիմվոլ)․ դրանք պետք է բավարարեն մի քանի պայմանների և հաստատվեն խմբագրական խմբի կողմից։ Վերլուծություններին ներկայացվող հիմնական պայմանները հետևյալն են․ նյութը պետք է ունենա եզրակացություն, չպարունակի գրագողություն, մեջբերումների առկայության դեպքում նշվեն աղբյուրները կամ մտքերի հեղինակները։