Մեր Մասին

Մեր մասին

  ՀՀ յուրաքանչյուր դպրոցի դասագրքերով և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներով ապահովումը, ուսուցիչների
վերապատրաստումների իրականացումը, կրթական համակարգում նորարարական ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը մեր գործունեության առաջնահերթություններն են:

Մենք ձգտում ենք ՀՀ կրթական համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տեսլականի շրջանակում ակտիվացնել մեր երկրի կրթական գործընթացները՝ ապահովելով դրանց համաբացությունը ժամանակի մարտահրավերներին և պահանջներին: 1997 թ.-ից մինչ օրս Հիմնադրամը հաջողությամբ իրագործում է իր այս առաքելությունը:

   Համոզված ենք, որ դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի մշտական բարելավմանն ուղղված հայեցակարգերի լրամշակումը պետք է իրականացվի միջազգային և տեղական լավագույն փորձի, գիտական ուսումնասիրությունների և մասնագիտական քննարկումների փոխլրացչական կապի ճանապարհով:

  Մեզ համար հատկապես կարևոր են նշված գործընթացներում ուսուցչի դերի մշտական բարձրացումը և նրա ակտիվ ներգրավվածության ապահովումը, ինչին և հետամուտ ենք յուրաքանչյուր ծրագիր իրականացնելիս:

   Գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակում ենք համակարգեր, որոնք կատարվող աշխատանքները կդարձնեն առավել թափանցիկ և մատչելի:

  Կատարված և ընթացիկ աշխատանքների նկարագրությունը, դրանց արդյունքների հրապարակումը արտացոլվում է մեր կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվություններում:

ՂԵԿԱՎԱՐ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ

 • ԳՈՌ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
  ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ
  էլեկտրոնային հասցե՝ gorgasparyan@dshh.am
  հեռախոս՝ +374 10 575 643
 • ԼԻԼԻԹ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
  ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ
  էլեկտրոնային հասցե՝ marutyanlilit84@gmail.com
  հեռախոս՝ +374 10 575 643
 • ՆՎԵՐ ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ
  ԻՐԱՎԱԲԱՆ
  էլեկտրոնային հասցե՝ nverarzunyan@dshh.am
  հեռախոս՝ +374 10 575 643
 • ԿԱՐԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ
  ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
  էլեկտրոնային հասցե՝ karensedrakyan@dshh.am
  հեռախոս՝ +374 10 575 643
 • ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
  ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ
  էլեկտրոնային հասցե՝ mikayelmartirosyan@dshh.am
  հեռախոս՝ +374 10 575 643