ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ․ 5–ՐԴ, 6–ՐԴ, 7–ՐԴ, 8–ՐԴ ԵՎ 10–ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 5-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 6-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 8-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ

2024-2025 ՈՒՍՏԱՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ 10-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ