Տնօրենների հավակնորդների վերապատրաստման դասընթացներ

Տնօրենների հավակնորդների վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությամբ «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը» հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ: Դասընթացներն անցկացվում են ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հաստատված հարցաշարի հիման վրա: Վերապատրաստման դասընթացներին կարող է մասնակցել այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը…

Մարզային մասնագետների դասընթաց

Մարզային մասնագետների դասընթաց

23․09․2017 տեղի ունեցավ Վայոց Ձորի մարզի տարրական դասարանների ուսուցիչ – մենթորների համար կազմակերպված սեմինար – քննարկումը: Ներկայացվեց նաև «Էլեկտրոնային կրթական ռեսուրսների և թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը տարրական դպրոցում» ուսուցչի ձեռնարկը

Ամփոփվել են վերապատրաստման արդյունքները

Ամփոփվել են վերապատրաստման արդյունքները

Ապրիլի 11-ին ամփոփվեցին մարտի 17-ից ընթացող՝ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների ղեկավարման իրավունք/հավաստագիր/ ստանալու համար դիմած անձանց համար Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամի կազմակերպած դասընթացների արդյունքները: Կազմակերպության կողմից վերապատրաստում անցած 41 մասնակիցները ստացան հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունքի հավաստագրման քննություններին մասնակցելու վկայականներ:

Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց

Եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց

2017 թվականի մարտի 15-17-ը «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը» իրականացնում է եռօրյա վերապատրաստման դասընթաց «Դպրոցի գործունեության ներքին գնահատման հաշվետվության պատրաստման առանձնահատկությունները և նրա դերը դպրոցի զարգացման ծրագրում» թեմայով: Վերապատրաստման դասընթացը նախատեսված Է ուսումնական հաստատությունների տնօրենների, փոխտնօրենների, ուսուցիչների և հաստատության այն աշխատակիցների համար, ովքեր ընդգրկված են ներքին գնահատման հաշվետվության, զարգացման ծրագրի կազմման, ինչպես նաև…

Humanities

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…

Science

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…

Arts

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…

Literacy

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…

Social Studies

Humanities program has a huge influence on the groundwork education that your child learns throughout the first years of the Elementary School… Be sure that our professional teachers will provide the ultimate quality for each single class that we have for this program. Currently our Elementary School’s  Humanities program includes such classes as: English Grammar…