Մեր մասին

Մեր մասին

Մեր մասին

ՀՀ յուրաքանչյուր դպրոցի դասագրքերով և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաներով ապահովումը, ուսուցիչների վերապատրաստումների իրականացումը, կրթական համակարգում նորարարական ծրագրերի մշակումն ու իրագործումը մեր գործունեության առաջնահերթություններն են:

Մենք ձգտում ենք

Մենք ձգտում ենք ՀՀ կրթական համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված տեսլականի շրջանակում ակտիվացնել մեր երկրի կրթական գործընթացները՝ ապահովելով դրանց համաբացությունը ժամանակի մարտահրավերներին և պահանջներին: 1997 թ.-ից մինչ օրս Հիմնադրամը հաջողությամբ իրագործում է իր այս առաքելությունը:

Լավագույն փորձ

Համոզված ենք, որ դասագրքերի և ուսումնաօժանդակ նյութերի մշտական բարելավմանն ուղղված հայեցակարգերի լրամշակումը պետք է իրականացվի միջազգային և տեղական լավագույն փորձի, գիտական ուսումնասիրությունների և մասնագիտական քննարկումների փոխլրացչական կապի ճանապարհով:

Ուսուցիչ

Մեզ համար հատկապես կարևոր են նշված գործընթացներում ուսուցչի դերի մշտական բարձրացումը և նրա ակտիվ ներգրավվածության ապահովումը, ինչին և հետամուտ ենք յուրաքանչյուր ծրագիր իրականացնելիս:

Նոր տեխնոլոգիաներ

Գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նպատակով մշակում ենք համակարգեր, որոնք կատարվող աշխատանքները կդարձնեն առավել թափանցիկ և մատչելի:

Հաշվետվություններ

Կատարված և ընթացիկ աշխատանքների նկարագրությունը, դրանց արդյունքների հրապարակումը արտացոլվում է մեր կողմից պարբերաբար ներկայացվող հաշվետվություններում:

Փաստաթղթեր

ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴՏՀՏՇՀ ներքին կարգապահական կանոններ

ԴԱՍԱԳՐՔԵՐՈՎ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐԳ

Ղեկավար աշխատակազմ

ԳՈՌ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՏՆՕՐԵՆ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ gorgasparyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643

ՆՈՒՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ nunehovhannisyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643

ՆՎԵՐ ԱՐԶՈՒՆՅԱՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ nverarzunyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643

ԿԱՐԵՆ ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ

ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՈՐՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ karensedrakyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643

ՄԻՔԱՅԵԼ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ

ՏՀՏ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՂԵԿԱՎԱՐ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ mikayelmartirosyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643

ՏԻԳՐԱՆ ՂԱՆԴԻԼՅԱՆ

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉ
 • էլեկտրոնային հասցե՝ tigranghandilyan@dshh.am
 • հեռախոս՝ +374 10 575 643