Տնօրենների հավակնորդների վերապատրաստման դասընթացներ

Տնօրենների հավակնորդների վերապատրաստման դասընթացներ ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության երաշխավորությամբ «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնոլոգիաների շրջանառու հիմնադրամը» հանրակրթական ուսումնական հաստատության ղեկավարման իրավունք (հավաստագիր) ստանալ ցանկացողների համար կազմակերպում է վերապատրաստման դասընթացներ: Դասընթացներն անցկացվում են ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հաստատված հարցաշարի հիման վրա: Վերապատրաստման դասընթացներին կարող է մասնակցել այն անձը, որն ունի բարձրագույն կրթություն և վերջին տասը…