Ուսումնասիրություններ

Ուսումնասիրություններ

Մեր գործունեության առանցքային ուղղություններից է հանրակրթության բնագավառի խնդիրների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների իրականացումը: Որևէ հարցի շուրջ նախաձեռնությամբ հանդես գալուց առաջ նախընտրելի ենք համարում տվյալ թեմայի շրջանակում կատարել ուսումնասիրություններ և հետազոտություններ, ինչը թույլ կտա անելիքները սահմանել առավել հստակ, իսկ գործընթացն իրականացնել առավել նպատակային:

Ուսումնական գործընթացում էլեկտրոնային ռեսուրսների օգտագործման միջազգային փորձի ուսումնասիրություն եվ առաջարկություններ ՀՀ-ում էլեկտրոնային ռեսուրսների հնարավոր ներդրման վերաբերյալ

Ձեր կարծիքը

ԴԱՍԱԳՐՔԻՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ ԵՎ ՀՀ-ՈՒՄ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԴԱՍԱԳՐՔԻՆ ԵՎ ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՁԵՌՆԱՐԿԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒՄ

Ձեր կարծիքը