Ներդրումային գումարներ

Ներդրումային գումարներ

Ուսումնական տարվա մեկնարկից առաջ ՀՀ ԿԳ նախարարի կողմից հատուկ հրամանով հաստատվում է երաշխավորված դասագրքերի ներդրումային գումարների չափը (Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում)։ Հրամանի հիմքում ՀՀ ԿԳ նախարարի 2009 թվականի օգոստոսի 21-ի՝ «ՀՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունները դասագրքերով ապահովելու և հանրակրթական առարկաների դասագրքեր հրատարակելու, հանրակրթական պետական չափորոշչին դասագրքերի համապատասխանության գնահատման առարկայական հանձնաժողովների ձևավորման կարգը հաստատելու մասին» N 752-Ն հրամանով հաստատված հավելվածի 5-րդ կետի և ՀՀ ԿԳ նախարարության կանոնադրության 14-րդ կետի «դ» ենթակետի պահանջներն են։
Դասագրքերի վերահրատարակման գործընթացի անընդհատության ապահովման նպատակով սահմանված ներդրումային գումարների չափի մասին կարող եք տեղեկանալ ստորև:

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

 

 

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1․ Այբբենարան առանց ներդրման
2․ Մայրենի առանց ներդրման
3․ Մաթեմատիկա առանց ներդրման
4․ Կերպարվեստ առանց ներդրման
5․ Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6․ Խոսիր ասորերեն առանց ներդրման
7․ Գրիր և խոսիր ասորերեն առանց ներդրման
8․ Այբբենարան /եզդիերեն/ առանց ներդրման
9․ Այբբենարան /քրդերեն/ առանց ներդրման
ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1․ Մայրենի առանց ներդրման
2․ Մաթեմատիկա առանց ներդրման
3․ Ես և շրջակա աշխարհը առանց ներդրման
4․ Կերպարվեստ առանց ներդրման
5․ Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6․ Ֆիզկուլտուրա առանց ներդրման
7․ Շախմատ առանց ներդրման
8․ Ռուսաց լեզու /Букварь/ առանց ներդրման
9․ Անգլերեն առանց ներդրման
10․ Ֆրանսերեն առանց ներդրման
11․ Գերմաներեն առանց ներդրման
12․ Գրիր և խոսիր ասորերեն առանց ներդրման
13․ Եզդիերեն առանց ներդրման
14․ Մայրենի լեզու /քրդերեն/ առանց ներդրման
ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի առանց ներդրման
2. Մաթեմատիկա առանց ներդրման
3. Ես և շրջակա աշխարհը առանց ներդրման
4. Կերպարվեստ առանց ներդրման
5. Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6. Ֆիզկուլտուրա առանց ներդրման
7. Շախմատ առանց ներդրման
8. Ռուսաց լեզու /Букварь/ առանց ներդրման
9. Անգլերեն առանց ներդրման
10. Ֆրանսերեն առանց ներդրման
11. Գերմաներեն առանց ներդրման
12. Երաժշտություն առանց ներդրման
13. Ալափ-բիթ առանց ներդրման
14. Եզդիերեն / 3-5-րդ դասարան/ առանց ներդրման
15. Մայրենի լեզու /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի առանց ներդրման
2. Մաթեմատիկա առանց ներդրման
3. Ես և շրջակա աշխարհը առանց ներդրման
4. Կերպարվեստ առանց ներդրման
5. Տեխնոլոգիա առանց ներդրման
6. ֆիզկուլտուրա առանց ներդրման
7. Ռուսաց լեզու առանց ներդրման
8. Շախմատ առանց ներդրման
9. Անգլերեն առանց ներդրման
10. Ֆրանսերեն առանց ներդրման
11. Գերմաներեն առանց ներդրման
12. Երաժշտություն առանց ներդրման
13. Ալափ-բիթ առանց ներդրման
14. Եզդիերեն / 3-5-րդ դասարան/ առանց ներդրման
15. Մայրենի լեզու /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի 490 դրամ
2. Մաթեմատիկա 490 դրամ
3. Ռուսաց լեզու 420 դրամ
4. Անգլերեն* 440 դրամ
5. Գերմաներեն* 440 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 440 դրամ
7. Տեխնոլոգիա* 280 դրամ
8. Հայրենագիտություն* 380 դրամ
9. Բնագիտություն* 380 դրամ
10. Երաժշտություն* 470 դրամ
11. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
12. Եզդիերեն /3-5-րդ դասարան/* առանց ներդրման
13. Մայրենի լեզու /քրդերեն/* առանց ներդրման
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

 

 

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Մայրենի 490 դրամ
2. Մաթեմատիկա 490 դրամ
3. Ռուսաց լեզու 470 դրամ
4. Անգլերեն 440 դրամ
5. Ֆրանսերեն 480 դրամ
6. Գերմաներեն 480 դրամ
7. Աշխարհագրություն* 420 դրամ
8. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
9. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
10. Բնագիտություն* 380 դրամ
11. Ինֆորմատիկա* 400 դրամ
12. Տեխնոլոգիա* 320 դրամ
13. Երաժշտություն* 470 դրամ
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
15. Եզդի գրականություն* առանց ներդրման
16. Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/* առանց ներդրման
17. Մայրենի լեզու /քրդերեն/* առանց ներդրման

 

 

 

ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

 

 

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Գրականություն* 440 դրամ
2. Հայոց լեզու* 440 դրամ
3. Ռուսաց լեզու 470 դրամ
4. Անգլերեն* 480 դրամ
5. Գերմաներեն* 480 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 480 դրամ
7. Կենսաբանություն* 350 դրամ
8. Հանրահաշիվ* 440 դրամ
9. Երկրաչափություն* 440 դրամ
10. Ֆիզիկա* 440 դրամ
11. Քիմիա* 350 դրամ
12. Աշխարհագրություն* 350 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 390 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 400 դրամ
15. Ինֆորմատիկա* 330 դրամ
16. Տեխնոլոգիա* 330 դրամ
17. Երաժշտություն* 350 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/ առանց ներդրման
21. Մայրենի լեզու /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Գրականություն* 460 դրամ
2. Հայոց լեզու* 460 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 420 դրամ
4. Անգլերեն* 490 դրամ
5. Գերմաներեն* 490 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 490 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 460 դրամ
8. Երկրաչափություն* 460 դրամ
9. Աշխարհագրություն* 410 դրամ
10. Ֆիզիկա* 360 դրամ
11. Կենսաբանություն* 360 դրամ
12. Քիմիա* 360 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
15. Հասարակագիտություն* 420 դրամ
16. ՆԶՊ* 330 դրամ
17. Ինֆորմատիկա* 350 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Եզդիերեն /6-8-րդ դասարան/ առանց ներդրման
21. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Գրականություն* 460 դրամ
2. Հայոց լեզու* 460 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 420 դրամ
4. Անգլերեն* 490 դրամ
5. Գերմաներեն* 490 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 490 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 460 դրամ
8. Երկրաչափություն* 460 դրամ
9. Աշխարհագրություն* 410 դրամ
10. Ֆիզիկա* 360 դրամ
11. Կենսաբանություն* 360 դրամ
12. Քիմիա* 360 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
15. Հասարակագիտություն* 420 դրամ
16. ՆԶՊ* 330 դրամ
17. Ինֆորմատիկա* 350 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Հայ Գրականություն* 460 դրամ
2. Հայոց լեզու* 460 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 420 դրամ
4. Անգլերեն* 490 դրամ
5. Գերմաներեն* 490 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 490 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 460 դրամ
8 Երկրաչափություն* 460 դրամ
9. Աշխարհագրություն* 410 դրամ
10. Ֆիզիկա* 360 դրամ
11. Կենսաբանություն* 360 դրամ
12. Քիմիա* 360 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
15. Հասարակագիտություն* 420 դրամ
16. ՆԶՊ* 330 դրամ
17. Ինֆորմատիկա* 350 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
20. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Գրականություն* 460 դրամ
2. Հայոց լեզու* 460 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 420 դրամ
4. Անգլերեն* 490 դրամ
5. Գերմաներեն* 490 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 490 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 460 դրամ
8. Երկրաչափություն* 460 դրամ
9. Աշխարհագրություն* 410 դրամ
10. Ֆիզիկա* 360 դրամ
11. Կենսաբանություն* 360 դրամ
12. Քիմիա* 360 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
15. Հասարակագիտություն* 420 դրամ
16. ՆԶՊ* 330 դրամ
17. Ինֆորմատիկա* 350 դրամ
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն* 300 դրամ
19. Հայկական հարցի պատմություն /9-10-րդ դաս./ 300 դրամ
20. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
21. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Ներդրումային գումարի չափը
1. Հայ Գրականություն* 460 դրամ
2. Հայոց լեզու* 460 դրամ
3. Ռուսաց լեզու* 420 դրամ
4. Անգլերեն* 490 դրամ
5. Գերմաներեն* 490 դրամ
6. Ֆրանսերեն* 490 դրամ
7. Հանրահաշիվ* 460 դրամ
8. Երկրաչափություն* 460 դրամ
9. Աշխարհագրություն* 410 դրամ
10. Ֆիզիկա* 360 դրամ
11. Կենսաբանություն* 360 դրամ
12. Քիմիա* 360 դրամ
13. Համաշխարհային պատմություն* 420 դրամ
14. Հայոց պատմություն* 420 դրամ
15. Հասարակագիտություն* 420 դրամ
16. Ինֆորմատիկա* 350 դրամ
17. Եզդի գրականություն առանց ներդրման
18. Մայրենի լեզու և գրականություն /քրդերեն/ առանց ներդրման