Երաշխավորված դասագրքեր

Երաշխավորված դասագրքեր

Հանրակրթական առարկաների դասագրքերի և դրանց համապատասխան ուսուցչի ձեռնարկների հրատարակման ու բաշխման գործընթացը համակարգվում և վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության կողմից:
Յուրաքանչյուր ուսումնական տարվա նախաշեմին ՀՀ ԿԳ նախարարը, առաջնորդվելով Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքի 30-րդ հոդվածի առաջին մասի 8-րդ կետի պահանջներով, հրամանով հաստատում է տվյալ ուսումնական տարում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը։
Ընթացիկ՝ 2017-2018 ուսումնական տարվա համար գործածության երաշխավորված դասագրքերի անվանացանկը վերոհիշյալ հոդվածի և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության կրթության ազգային ինստիտուտի առաջարկի հիման վրա հաստատվել է սույն թվականի հուլիսի 20-ին նախարարի ստորագրած N 799-Ա/2 հրամանով (Հրամանի թվայնացված տարբերակը հասանելի է նաև ՀՀ ԿԳ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆՆԵՐ բաժնում):
Յուրաքանչյուր դասարանի դասագրքերի համար, այդ թվում՝ նույն առարկայի մեկից ավելի դասագրքերի պարագայում, սահմանված է գումարային ներդրման միասնական չափ:
Ստորև ներկայացված ցանկերում կարող եք գտնել ՀՀ տարածքում հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություններում գործածության երաշխավորված դասագրքերի ցանկն ըստ դասարանների, հեղինակների, հրատարակչության և լույս տեսնելու թվականի:
5-12-րդ դասարանների՝ նշված ցանկի դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Այբբենարան Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
2. Այբբենարան Ա.Քյուրքչյան,Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
3. Մայրենի Վ.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015, 2016
4. Մայրենի Ա.Քյուրքչյան,Լ.Տեր-Գրիգորյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2015, 2016
5. Մաթեմատիկա(Iմաս) Վ.Հովհաննիսյան … ‹‹Արևիկ›› 2017
6. Մաթեմատիկա(Iմաս) Ս.Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
7. Մաթեմատիկա(II մաս) Վ.Հովհաննիսյան … ‹‹Արևիկ›› 2015, 2016
8. Մաթեմատիկա(II մաս) Ս.Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2015, 2016
9. Եզդիերեն լեզվի այբբենարան Հ.Թամոյան, Ա.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
10. Կերպարվեստ Լ.Ներսիսյան, Ս.Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2017
11. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան և … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
12. Խոսիր ասորերեն  Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2011
13. Գրիր և խոսիր ասորերեն Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2010
14. Այբբենարան(քրդերեն)  Ալիխանե Մամե,Գյասըմե Խալըտ ‹‹Սպիկա›› 2009
ԵՐԿՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Վ.Սարգսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016, 2017
2. Մայրենի Ա.Քյուրքչյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2016, 2017
3. Մաթեմատիկա Վ.Հովհաննիսյան, Վ.Սարգսյան ‹‹Արևիկ›› 2016, 2017
4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ›› 2016, 2017
5. Բուկվար Ն.Բայբուրթյան, Ի.Յակուբովա ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
6. Բուկվար Բ. Եսաջանյան, Վ. Խանզրատյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2015
7. Բուկվար (խ.ուս.հ.) Բ. Եսաջանյան, Լ. Բալասան­յան ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Ես և շրջակա աշխարհը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016, 2017
9. Ես և շրջակա աշխարհը Ն.Թորոսյան, L.Ալեքսանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2016, 2017
10. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա. Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2015
11. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2017
12. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016, 2017
13. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2017
14. Ֆիզկուլտուրա Վ. Առաքելյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2015
15. Գրիր և խոսիր ասորե­րեն Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2010
16. Եզդիերեն  Ա. Թամոյան… ‹‹Սպիկա›› 2015
17. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2012
ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Վ. Սարգսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015, 2017
2. Մայրենի Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հեքեքյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2015, 2017
3. Մաթեմատիկա Վ.Հովհաննիսյան… ‹‹Արևիկ›› 2015, 2017
 4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան ‹‹Զանգակ›› 2015, 2017
5. Ռուսաց լեզու Ն. Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան, Վ.Խանզրատյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2016
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան, Լ. Բալասանյան ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹Արևիկ›› 2015
9. Անգլերեն ABC-3 Մ.Ապրեսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
10. Ֆրանսերեն ‹‹Bon voyage -1›› Կ. Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
;11. Գերմաներեն Մ.Աստվածատրյան,Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
12. Ես և շրջակա աշխար­հը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015, 2017
13. Ես և շրջակա աշխար­հը L.Ալեքսանյան, Ն.Թորոսյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2015, 2017
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2016
15. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան,Ս.Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2015,2016
16. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2015,2017
17. Ֆիզկուլտուրա Գ. Ծառուկյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2016
18. Ալափ-բիթ Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2007
19. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2015
20. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք) Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2016
21. Մայրենի Լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2012
ՉՈՐՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

5-12-րդ դասարանների՝ դասագրքերի, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել «Թվայնացված դասագրքեր» բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ. Գյուրջինյան, Ն. Հե­քեք­յան ‹‹Էդիթ Պրինտ››  2015, 2016
2. Մայրենի Կ. Թորոսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ››  2015, 2016
3. Մաթեմատիկա Վ. Հովհաննիսյան… ‹‹Արևիկ›› 2015, 2016
4. Մաթեմատիկա Ս. Մկրտչյան… ‹‹Զանգակ››  2015, 2016
5. Ռուսաց լեզու Ն.Բայբուրթյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ.Գասպարյան … ‹‹Արևիկ›› 2016
9. Անգլերեն Մ. Ապրեսյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
10. Ֆրանսերեն‹‹Bon voyage -2›› Կ.Ամիրյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
11. Գերմաներեն Մ.Աստվածատրյան,Ս.Սարգսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
12. Ես և շրջակա աշխարհը Ա. Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015, 2016
13. Ես և շրջակա աշխարհը Լ. Ալեքսանյան, Ն. Թորոսյան ‹‹Աստղիկ» Գրատուն›› 2015, 2016
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2017
15. Կերպարվեստ Լ. Ներսիսյան, Ս. Ներսիսյան ‹‹Զանգակ›› 2015, 2016
16. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան … ‹‹Տիգրան Մեծ››  2015, 2016
17. Շախմատ Հ.Թումանյան «Հայաստանի շախ­մատի ակադեմիա» 2016
18. Ֆիզկուլտուրա Գ. Ծառուկյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
19. Ալափ-բիթ Մուրադովա Տ. Ա. … ‹‹Նոյյան Տապան›› 2007
20. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք) Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2016
21. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2012
ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ.Գյուրջինյան … ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2015
2. Մաթեմատիկա Բ.Նահապետյան,Ա.Աբրահամյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
3. Ռուսաց լեզու Ն. Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
4. Ռուսաց լեզու Տ.Բաբայան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
5. Ռուսաց լեզու  (խ.ուս.հ.) Բ.Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
6. Անգլերեն Գ.Գասպարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
7. Անգլերեն Լ.Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2014
8. Ֆրանսերեն Ա.Կուլիգինա ‹‹Անտարես›› 2014
9. Գերմաներեն Ի.Բիմ… ‹‹Անտարես›› 2014
10. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
11. Հայրենագիտություն Ա.Հովսեփյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2013
12. Բնագիտություն Է.Ղազարյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2013
13. Բնագիտություն Գ.Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2013
14. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2015
15. Տեխնոլոգիա Ս.Հովսեփյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
16. Եզդիերեն (3-5-րդ դասա­գիրք)  Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2016
17. Մայրենի լեզու (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2014
ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Մայրենի Դ.Գյուրջինյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2016
2. Մաթեմատիկա Բ.Նահապետյան,Ա.Աբրահամյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
3. Ռուսաց լեզու Ն.Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2015
4. Ռուսաց լեզու Տ.Բաբայան… ‹‹Մանմար››  2015
5. Ռուսաց լեզու (խո­րացված ուս.համար) Բ.Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
6. Անգլերեն Գ.Գասպարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
7. Անգլերեն Լ.Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2015
8. Ֆրանսերեն Ն.Սելիվանովա… ‹‹Անտարես›› 2015
9. Գերմաներեն Բիմ ‹‹Անտարես›› 2015
10. Հայոց պատմություն Բ.Հարությունյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2013
11. Հայոց պատմություն Ա.Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2013
12. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
13. Համաշ.պատմություն Ա.Ստեփանյան, Ա.Քոսյան ‹‹Զանգակ›› 2013
14. Աշխարհագրություն Ա.Հովսեփյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2013
15. Բնագիտություն Է.Ղազարյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2014
16. Բնագիտություն Գ.Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
17. Ինֆ‎որմատիկա Ս.Ավետիսյան,Ս.Դանիելյան ‹‹ՏիգրանՄեծ›› 2015
18. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2016
19. Տեխնոլոգիա Ս.Հովսեփյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2015
20. Եզդիերեն լեզու և գրա­կա­նություն Ա.Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2014
21. Եզդիերեն (6-8-րդ դա­սա­րան) Ա.Թամոյան,Հ Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
22. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2014
ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ. Բարսեղյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2016
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2016
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2016
5. Ռուսաց լեզու Ն. Առաքելյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016
6. Ռուսաց լեզու Տ. Բաբայան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2014
10. Ֆրանսերեն Ն.Սելիվանովա,Է.Բերեգովսկայա ‹‹Անտարես›› 2014
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2014
12. Հայոց պատմություն Բ. Հարությունյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
13. Հայոց պատմություն Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
15. Համաշխարհային պատմություն Գ. Հարությունյան,Ա.Նազարյան ‹‹Զանգակ›› 2014
16. Աշխարհագրություն Ռ.Մարգարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2013
17. Ֆիզիկա Էդ.Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2013
18. Ֆիզիկա Ս.Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2013
19. Քիմիա Լ.Սահակյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
20. Քիմիա Գ. Ռուձիտիս, Ֆ. Ֆելդման ‹‹Անտարես›› 2013
21. Կենսաբանություն Տ.Թանգամյան, Ս. Սիսակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
22. Կենսաբանություն Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2013
23. Ինֆ‎որմատիկա Ս. Ավետիսյան, Ս. Դանիելյան ‹‹ՏիգրանՄեծ›› 2016
24. Տեխնոլոգիա Ս. Հովսեփյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016
25. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2014
26. Եզդիերեն (6-8-րդ դա­սարան) Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
27. Երաժշտություն Յու.Յուզբաշյան,Ա.Փահլևանյան ‹‹Զանգակ›› 2017
28. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2014
ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ. Բարսեղյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2017
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
5. Ռուսաց լեզու Ն.Ռաֆայելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Անտարես›› 2014
7. Ռուսաց լեզու(խորաց­­ված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան… ‹‹Մանմար» 2015
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹Զանգակ ›› 2015
10. Ֆրանսերեն Ն. Սելիվանովա… ‹‹Անտարես›› 2015
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2015
12. Հայոց պատմություն Վ. Բարխուդարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2013
13. Հայոց պատմություն Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2013
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
15. Համաշխ. պատմություն Ա. Ստեփանյան, Ա.Նազարյան ‹‹Զանգակ›› 2013
16. Համաշխ. պատմություն Ն. Հովհաննիսյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2013
17. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
18. Հասարակագիտու թյուն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
19. Հասարակագիտու թյուն Ա. Գյուլբուդաղյան… ‹‹Զանգակ›› 2013
20. Ֆիզիկա Էդ. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2014
21. Ֆիզիկա Ս. Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2014
22. Քիմիա Լ.Սահակյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
23. Քիմիա Գ. Ռուձիտիս,Ֆ.Ֆելդման ‹‹Անտարես›› 2014
24. Կենսաբանություն Ս.Ամիրյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2014
25. Կենսաբանություն Ս. Սիսակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
26. Ինֆորմատիկա Ս. Ավետիսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
27. Նախնական զինվո­րական պատրաստու­թյուն Վ.Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2014
28. Եզդիերեն(6-8-րդ դա­սարան) Ա. Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
29. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան,Հ.Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
30. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2015
ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու Հ.Բարսեղյան,Փ.Մեյթի­խանյան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2013
2. Գրականություն Դ. Գասպարյան ‹‹Տիգրան Մեծ.›› 2013
3. Հանրահաշիվ Ս.Նիկոլսկի… ‹‹Անտարես›› 2013
4. Երկրաչափություն Լ.Աթանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2013
5. Ռուսաց լեզու Ն.Ռաֆաելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
6. Ռուսաց լեզու Բ. Եսաջանյան… ‹‹Անտարես›› 2015
7. Ռուսաց լեզու(խորացված ուս. համ.) Բ. Եսաջանյան… ‹‹Ֆիլին›› 2014
8. Անգլերեն Գ. Գասպարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
9. Անգլերեն Լ. Գրիգորյան ‹‹Զանգակ›› 2016
10. Ֆրանսերեն Ն. Սելիվանովա,Է. Բերեգովսկայա ‹‹Անտարես›› 2016
11. Գերմաներեն Ի. Բիմ ‹‹Անտարես›› 2016
12. Հայոց պատմություն Վ.Բարխուդարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
13. Հայոց պատմություն Է. Գևորգյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
14. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
15. Համաշխ. պատմություն Ա. Ստեփանյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
16. Համաշխ. պատմություն Ն. Հովհաննիսյան.. ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2014
17. Հայաստանի աշխարհագրություն Մ. Մանասյան Ա., Հովսեփյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
18. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
19. Հասարակագիտություն Ա. Գյուլբուդաղյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
20. Ֆիզիկա Է.Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2015
21. Ֆիզիկա Ս. Գրոմով… ‹‹Անտարես›› 2015
22. Քիմիա Գ.Ռուձիտիս ‹‹Անտարես›› 2015
23. Քիմիա Լ. Սահակյան… ‹‹Տիգրան-Մեծ›› 2015
24. Կենսաբանություն Տ. Թանգամյան… ‹‹Զանգակ›› 2014
25. Կենսաբանություն Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2014
26. Ինֆորմատիկա Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
27. Նախնական զինվորական պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2015
28. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան, Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
29. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2015
ՏԱՍՆԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Լ.Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
2. Հայոց լեզու(հում. հոսքի համար) Լ.Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
3. Հայ գրականություն(ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Լ.Մնացականյան,Վ.Ներսիսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2014
4. Հայ գրականություն(հում. հոսքի համար) Հ. Բախչինյան,Ս. Սարինյան ‹‹Արևիկ›› 2014
5. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր.ընդհ. և հումանիտար հոսքերի համար Գ.Գևորգյան, Ա.Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր.բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար Գ.Գևորգյան, Ա.Սահակյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրաչափություն (ընդհ. և հումանիտար հոսքերի համար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն(բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
10. Ռուսաց լեզու (հումանիտար հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
11. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
12. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
13. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
14. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
15. Հայոց պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Մելքոնյան … ‹‹Զանգակ›› 2014
16. Հայոց պատմություն(ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան … ‹‹Զանգակ›› 2014
17. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ. Ղանդիլյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
18. Համաշխ. պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Քոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
19. Համաշխ. պատմություն(ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ա. Քոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
20. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
21. Հասարակագիտություն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2014
22. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
23. Ֆիզիկա (հումանիտար հոսքի համար) Հ. Կարայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2011
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Ա. Խաչատրյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
25. Քիմիա (հումանիտար հոսքի համար) Լ. Սահակյան,,, ‹‹Անտարես›› 2011
26. Կենսաբանություն(ընդհ. և բնա­գի­տա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
27. Կենսաբանություն (հումանիտար հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2011
28. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
29. Ինֆորմատիկա (ընդհ. և հում. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
30. Նախնական զինվորական պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն››   2017
31. Եզդի գրականություն Ա. Թամոյան,Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2017
32. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2016
ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի հա­մար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Վ.Կիրակոսյան,Զ.Ավետիսյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2015
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ.Գասպարյան,Ժ.Քալանթարյան ‹‹Արևիկ›› 2015
5. Հանրահաշիվ և մաթ­. անալիզի տար­րեր (ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքերի հա­մար) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակյան ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տար­րեր (բնա­­գիտամաթ.հոսքի համար) Գ.Գևորգյան, Ա. Սահակ­յան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրա­չափություն(ընդհ. և հումա­նի­տար հոսքերի հա­մար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն(բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
10. Ռուսաց լեզու (հումանիտար հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
11. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
12. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
13. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2017
14. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
15. Հայոց պատմություն(հում. հոսքի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2015
16. Հայոց պատմություն(ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2015
17. Հայկական հարցի պատմություն-9-10 Ռ.Փիրումյան ‹‹Հայ Էդիթ›› 2004
18. Հայոց եկեղեցու պատմություն Վ.Ղանդիլյան … ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2013
19. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ռ. Սաֆրաստյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
20. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Գ. Հարությունյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
21. Աշխարհագրություն Ա. Պոտոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
22. Հասարակագիտություն Գ. Ղազինյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2015
23. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
24. Ֆիզիկա (հումանիտար հոսքի համար) Հ. Կարայան ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2011
25. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան… ‹‹Զանգակ›› 2017
26. Քիմիա (հումանիտար հոսքի համար) Լ. Սահակյան,,, ‹‹Անտարես›› 2011
27. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթեմատիկ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
28. Կենսաբանություն (հումանիտար հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2011
29. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթեմ. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
30. Ինֆորմատիկա (ընդհ. և հում. հոսքի համար) Ս. Ավետիսյան,Ս. Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
31. Նախնական զին­վո­րա­կան պատրաստություն Վ. Օհանյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2017
32. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան… ‹‹Սպիկա›› 2014
33. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե ‹‹Սպիկա›› 2016
ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆ

5-12-րդ դասարանների գործող, ինչպես նաև արխիվացված դասագրքերի էլեկտրոնային տարբերակները կարող եք գտնել ԹՎԱՅՆԱՑՎԱԾ ԴԱՍԱԳՐՔԵՐ բաժնում:

N Դասագրքի անվանումը Հեղինակ Հրատարակչություն Տարեթիվ
1. Հայոց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
2. Հայոց լեզու (հում. հոսքի համար) Լ. Եզեկյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
3. Հայ գրականություն (ընդհ. և բնագի­տա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Եղիազարյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2016
4. Հայ գրականություն (հում. հոսքի համար) Դ.Գասպարյան,Ժ.Քալանթարյան Արևիկ 2016
5. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (ընդհ. և հումանի­տար հոսքերի համար) Գ.Գևորգյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2017
6. Հանրահաշիվ և մաթ. անալիզի տարրեր (բնա­գիտամաթ. հոսքի համար) Գ.Գևորգյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
7. Երկրաչափություն(ընդհ. և հումանի­տար հոսքերի համար) Ս. Հակոբյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2017
8. Երկրաչափություն (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ի.Ֆ. Շարիգին ‹‹Անտարես›› 2017
9. Ինֆորմատիկա (բնագիտամաթ. հոսքի համար) Ս.Ավետիսյան, Ս.Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2012
10. Ինֆորմատիկա (ընդ­­հա­նուր հոսքի հա­մար) Ս.Ավետիսյան, Ս.Դանիելյան ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2012
11. Ռուսաց լեզու (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի) Ն.Բայբուրթյան… ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
12. Ռուսաց լեզու (հում. հոսքի համար) Ռ. Գրձելյան ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2012
13. Անգլերեն (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքի համար Ս.Բաղդասարյան,Ս.Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
14. Անգլերեն (հում. հոսքի համար) Ս.Բաղդասարյան,Ս.Գյուրջայանց ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
15. Ֆրանսերեն Վ.Ստեփանյան. ‹‹ՄԱՆՄԱՐ›› 2011
16. Գերմաներեն Կ. Հովհաննիսյան. ‹‹Զանգակ›› 2011
17. Հայոց պատմություն (հում. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Զանգակ›› 2016
18. Հայոց պատմություն (ընդհ. և բնագի­տամաթ. հոսքերի համար) Ա. Մելքոնյան… ‹‹Զանգակ›› 2016
19. Համաշխարհային պատմություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքերի համար) Ա. Նազարյան… ‹‹Զանգակ›› 2011
20. Համաշխարհային պատմություն (հում. հոսքի համար) Վ. Պետրոսյան… ‹‹Զանգակ›› 2011
21. Աշխարհագրություն Մ.Մանասյան… ‹‹Զանգակ›› 2011
22. Հասարակագիտություն Ս. Պետրոսյան… ‹‹Տիգրան Մեծ›› 2016
23. Ֆիզիկա (ընդհ. և բնագիտամաթ. հոսքերի համար) Է. Ղազարյան… ‹‹Էդիթ Պրինտ›› 2011
24. Քիմիա (ընդհ. և բնագիտամաթեմատիկ. հոսքի համար) Լ. Սահակյան… ‹‹Զանգակ›› 2011
25. Կենսաբանություն (ընդհ. և բնագիտա­մաթ. հոսքի համար) Է. Գևորգյան… ‹‹Աստղիկ Գրատուն›› 2011
26. Եզդիերեն լեզու և գրականություն Ա. Թամոյան,Հ. Թամոյան ‹‹Սպիկա›› 2015
27. Մայրենի լեզու և գրա­կանություն (քրդերեն) Ալիխանե Մամե «Սպիկա» 2016